Direkt till innehållet

Finalvecka för införandet av chatt hos de regionägda vårdcentralerna

I slutet av den här veckan har samtliga regionägda vårdcentraler infört en ny kontakt- och behandlingsväg för invånarna. Via ett nytt sätt att söka vård digitalt med chatt- och video-tjänst erbjuds patienterna snabb digital hjälp där den egna vårdcentralens medarbetare tar emot.

Publicerad: 2022-05-09 Senast ändrad:

– Äntligen är vi i gång. Det har varit ett intensivt arbete för alla inblandade. På nio veckor har vi utbildat, installerat och driftsatt chatt- och videotjänsten på samtliga enheter. Och patienterna har börjat hitta in chatten, även om det återstår arbete för att öka kännedomen om våra nya möjligheter, säger Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt, chef för det digitala införandet i Vårdcentralen Halland.

Samtliga yrkeskategorier; läkare, sjuksköterskor, rehab och psykosociala resurser arbetar i chatten för att hjälpa invånaren med rådgivning, bedömning och/eller behandling. Chatten kan också användas för mer administrativa ärenden som prov- och röntgensvar, receptförnyelse eller fakturafrågor. När det behövs erbjuds patienten besök på plats på vårdcentralen, till exempel för provtagning och/eller fysisk undersökning.

– Det här är ett viktigt led i att öka tillgängligheten till vården på invånarnas villkor. Jag är glad och nöjd över att alla 23 vårdcentraler i Vårdcentralen Halland inom kort har tjänsten på plats, säger Axel Storckenfeldt, ordförande i Driftnämnden Närsjukvård.

Sedan starten i början av mars har hittills 3 500 ärenden hanterats i chatten. Antalet unika sökorsaker uppgår till 160. Patienterna återfinns i alla åldrar. De flesta är hittills i 50-59-årsåldern. De äldsta är över 90 år. Patienternas betyg på tjänsten ligger i genomsnitt på 4,4 på en femgradig skala.

För mer information:
Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt, chef för det digitala införandet i Vårdcentralen Halland, 0767-19 66 40
Axel Storckenfeldt (M), ordförande Driftnämnden Närsjukvård, 072-085 61 06