Direkt till innehållet

Fjärde dos rekommenderas till personer 80 plus

Publicerad: 2022-02-14 Senast ändrad:

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu en fjärde dos vaccin, som en andra påfyllnadsdos, mot covid-19 för personer som är 80 år eller äldre. Rekommendationen gäller även dem som har hemtjänst eller hemsjukvård samt personer som bor på särskilt boende för äldre.

Den fjärde dosen bör ges tidigast fyra månader efter den tredje, enligt rekommendationen från Folkhälsomyndigheten. Anledningen till att vissa grupper nu rekommenderas en fjärde dos, som andra påfyllnadsdos, är den fortsatt höga smittspridningen där man ser en ökning nationellt av smitta på bland annat särskilt boende och hos grupper som har ökad risk för svår sjukdom.

− Det här är en grupp som vi vet har ökad risk för svår sjukdom. Nationellt ser man också fler fall i gruppen 80 plus, säger smittskyddsläkare Maria Ryberg Mo och betonar att pandemin inte är över.

− Pandemin är inte slut även om vi går in i nya faser. Det är troligt att vi kommer att se fler virusvarianter och utbrott. Därför är det viktigt att vi har ett skydd i samhället för att kunna hålla nere smittan. Skyddet är särskilt viktigt för våra sköraste grupper och därför ser man att det är befogat med en fjärde dos för vissa grupper, säger Maria Ryberg Mo.

I Halland kommer bokning och vaccination med en fjärde dos att vara möjligt från onsdag den 16 februari.

− Halland är väl rustat för att ge en fjärde dos till de nu rekommenderade grupperna. Vi har en hög tillgänglighet i vaccinationsinsatsen och en väl fungerande organisation. Sedan tidigare finns upparbetade rutiner och en samverkan med kommunerna för att erbjuda vaccination inom hemsjukvård och särskilt boende. För övriga i de rekommenderade grupperna erbjuds vaccination på vaccinationscentraler men också på vårdcentraler, säger Bibi Estev, områdeschef pandemiuppdrag.

Fjärde dos rekommenderas nu för:

  • Personer som bor på särskilt boende för äldre (SÄBO)
  • Personer som är 80 år och äldre (födda 1942 eller tidigare)
  • Personer med hemtjänst eller hemsjukvård

Bokning och vaccination är möjligt från den 16/2. För personer som är födda 1942 eller tidigare är det möjligt att boka digitalt på 1177.se/Halland. Personer med hemtjänst eller personer med hemsjukvård, som kan ta sig till vårdcentral eller vaccinationscentral, kan boka tid via telefon: 010-476 19 35.
Från onsdag den 16/2 kommer vaccination med fjärde dos även att vara möjligt genom drop-in på länets fyra vaccinationscentraler med varierande öppettider.
För personer som bor på särskilt boende för äldre sker vaccination i hemmet, även för personer med hemsjukvård sker vaccinationerna till stor del i hemmet.