Direkt till innehållet

Fler grupper släpps på för tredje dos mot covid-19 – regionen uppmanar att man tar chansen att boka

Publicerad: 2021-12-02 Senast ändrad:

Nu finns många lediga tider för vaccination mot covid-19. Därför öppnas bokningen för fler grupper, som uppmanas boka tid för vaccination.

Falkenberg har redan haft sin vaccinationscentral öppen i snart en vecka. Nu öppnar Kungsbacka, Halmstad och Varberg i snabb följd. I slutet på nästa vecka är alla fyra vaccinationscentraler i Halland igång. Detta innebär ett stort tillskott av tider, som redan går att boka för tredje dos av personer 65 plus. Nu släpps fler grupper på bokningen; medicinska riskgrupper och hallänningar 60-64 år kan boka från imorgon fredag. Tidigt nästa vecka öppnar bokningen för barn 12-15 år och redan i dag för personal inom hemtjänst, hemsjukvård och personal på särskilt boende (SÄBO), där man hänvisas till sin arbetsgivare för mer information.

− När det gäller personalen sker arbetet i nära samverkan med kommunerna som håller sin personal uppdaterad, säger Bibi Estev, områdeschef pandemiuppdrag, Region Halland.

Folkhälsomyndigheten lägger stor vikt vid att öka takten i vaccinationsarbetet. Halland har kunnat återöppna flera vaccinationscentraler på kort tid.

− Vi har arbetat hårt sedan Folkhälsomyndigheten ändrade sina rekommendationer för tredje dos till fler grupper. Nu ser vi att arbetet givit resultat med många fler lediga vaccinationstider. Detta är tider som möjliggör för oss att komma framåt i vaccinationsarbetet och det är viktigt att de bokas upp. Därför öppnar vi nu upp för fler grupper, säger Bibi Estev, områdeschef pandemiuppdrag, Region Halland.

Imorgon fredag släpps ytterligare grupper på för bokning och på tisdag den 7 december öppnar bokningen för barn 12-15 år som ska ha dos 1 och 2.

− För barn 12-15 år är det här ett komplement till vaccinationen i skolorna. Där ligger planen fortsatt med inbokade besök för dos ett och två. Vi vet att det finns barn som inte är på plats när vi är på skolan och då ska vaccinationscentralerna kunna vara ett alternativ, säger Bibi Estev, områdeschef pandemiuppdrag, Region Halland.

Idag, torsdag 2021-12-02

  • Personal hemtjänst, hemsjukvård, Särskilt boende (SÄBO)

Imorgon, fredag 2021-12-03

  • Personer som är 18 år och äldre och som får insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
  • Personer som är 18 år och äldre och som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) (15:22).
  • Personer i åldern 18–64 år som tillhör medicinska riskgrupper
  • Personer 60-64 år

Tisdag 7 december

  • Barn 12-15 år dos 1 och 2

Här finns information om prioriteringsordningen från Folkhälsomyndigheten
Prioriteringsordning påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)