Direkt till innehållet

Fler ska cykla i Halland

Publicerad: 2020-06-17 Senast ändrad:

Vi vill få fler att cykla i Halland! Cykeln är ett hållbart transportmedel som främjar hallänningarnas hälsa och som ger låg miljö- och klimatpåverkan.

I juni 2020 antogs en ny regional cykelplan för Halland. Den regionala cykelplanen vägleder arbetet för att nå det övergripande cykelmålet med ökad andel cykelresor i Halland till år 2029. Ett antal fokusområden med insatser har tagits fram. Cykelplanen redovisar också var i Halland som Region Halland och kommunerna investerar för fler och säkrare cykling. Bra och säker infrastruktur för cykel är viktigt i arbetet med att få fler att cykla, men också att synliggöra cykelns positiva effekter mer.

Planen har tagits fram av Region Halland i samverkan med de halländska kommunerna och Trafikverket. Planen omarbetas vart fjärde år. Här hittar du Regional Cykelplan 2020–2029.