Direkt till innehållet

Förändrad vårdgaranti ska öka tillgängligheten till närsjukvården

Publicerad: 2019-01-31 Senast ändrad:

En ny vårdgaranti inom närsjukvården trädde i kraft 1 januari 2019, den innebär att patienter skall få en medicinsk bedömning inom tre dagar.

Syftet med den nya vårdgarantin är inte bara att korta tiden till första besöket, det handlar också om att andra yrkeskategorier än en läkare gör den medicinska bedömningen, t.ex. en sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator eller psykolog.

Tidsgränser för vårdgarantin inom Region Halland 0 – 3 – 60 – 60 dagar:

0 – Kontakt med primärvården samma dag

Samma dag som du söker hjälp för ett hälsoproblem ska du få kontakt med primärvården, till exempel vårdcentralen eller sjukvårdsrådgivningen. Det kan ske via telefon eller genom besök.

3 – Medicinsk bedömning i primärvården inom tre dagar

Få en medicinsk bedömning av legitimerad personal inom tre dagar. Det kan till exempel vara en läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, kurator, psykolog eller arbetsterapeut.

60 – Besök inom den planerade specialiserade vården inom 60 dagar

Om du får en remiss till den planerade specialiserade vården ska du få en tid för besök inom 60 dagar. Det gäller även om du sökt vård utan remiss.

60 – Behandling/operation påbörjad inom 60 dagar

Efter beslut om behandling, till exempel en operation, ska du få en tid till detta inom 60 dagar.
Akut vård berörs inte av vårdgarantin. Om du blir akut sjuk eller skadad ska vård ges så snart som möjligt.

Du kan läsa mer om vårdgarantin på 1177