Direkt till innehållet

Fördelning av statligt krisstöd på 1,5 miljarder till kultursektorn

Publicerad: 2020-10-09 Senast ändrad:

Regeringen har fattat beslut om ett nytt krisstöd på 1,5 miljarder till svenskt kulturliv som ska fördelas under hösten. Det är tre gånger mer än det förra krisstödet och regeringen och de fördelande myndigheterna är måna om att stödet ska nå ut till alla som är berättigade att söka, även till de som inte sökt tidigare.

Konstnärsnämnden
Från torsdag den 8 oktober är utlysningen för Krisstipendium 2 öppen. Sista ansökningsdag är den 22 oktober.

Konstnärsnämndens krisstipendier riktar sig till yrkesverksamma konstnärer på en professionell nivå inom bild och form, musik, teater, film, dans och cirkus. De är till för enskilda och främst frilansande konstnärer.

Statens kulturråd fördelar tre olika krisstöd:

Ett stöd går till kompensation för inställda och framskjutna evenemang, under perioden juni-september. Den ansökan öppnar den 15 oktober med sista ansökningsdatum 27, 28 och 29 oktober beroende på konstområde.

Bidrag till smittsäkra evenemang och bidrag utifrån behov i kulturlivet, öppnar veckan därpå.

Nytt för i höst är att två helt nya bidragsformer inrättas, som även ska omfatta fler slags organisationer och yrkesgrupper såsom t ex leverantörer av scenteknik samt för inställd internationell verksamhet.

Sveriges Författarfond
Författarfonden fördelar stöd till enskilda författare och andra litterära upphovsmän. Utlysningen är öppen under tiden 2 oktober–15 oktober 2020.

Svenska Filminstitutet
Filminstitutet fördelar medlen för att kompensera biografer, distributörer och filmfestivaler för inkomstbortfall. Denna gång kommer krisstöd även gå till producenter av film- och dramaserier.

Omsättningsstöd för enskilda firmor

Ett förslag om omsättningsstöd för enskilda firmor är under beredning. Förslaget innebär att du kan få ersättning med upp till 75% av det du har tappat i omsättning. För att ta del av stödet måste du ha haft en omsättning om minst 200 000 kronor föregående år. Föregående års månad eller månader kommer utgöra referensperiod för de perioder du ansöker om stöd.

Beslut kommer att fattas av länsstyrelsen och betalas ut av Boverket. Förslaget föreslås börja gälla den 29 oktober. Mer information kommer att finnas på Boverkets webb.