Direkt till innehållet

Fördubblad provtagning i Halland – men inte utan problem

Publicerad: 2020-06-30 Senast ändrad:

Cirka 3000 personer har sedan starten 17 juni bokat en tid via 1177.se och genomfört självprovtagning i Halland. Av dem har två tredjedelar fått provsvar att de har eller inte har covid-19. Drygt 13 procent av de som har fått ett provsvar har haft covid-19 (cirka 250 personer). Den första tiden har dock inte varit utan problem. Nu har felsökningen gett resultat och flera problem är åtgärdade, men vissa återstår.

– Det känns mycket bra att vi nu är igång i hela Halland och kan erbjuda provtagning till alla med symtom, säger Anders Åkvist, regional chefläkare. Samtidigt har leverantörerna som står för tjänsten haft alltför mycket uppstartsproblem under den första veckan.

Det handlar både om att ett flertal provsvar tagit alltför lång tid att återkopplas till invånaren, och att en tredjedel av provsvaren svarats ut som så kallat tekniskt fel, som betyder att provet inte har kunnat bedömas på ett korrekt sätt.

– Vi är inte nöjda. Vi hade större förväntningar på de leverantörer Folkhälsomyndigheten skrivit avtal med än vad de har kunnat leva upp till. Vi har dagligen följt detta men ny information har kommit fram varje dag och det är först nu vi har haft tillräcklig underlag för att få en samlad bild, berättar projektledare Mika Jägerstedt. Mika betonar att de som har fått ett besked om att de har covid-19 eller inte kan lita på att provsvaret är korrekt.

Problem med hanteringen förbättras löpande
Orsakerna bakom de bekymmer som funnits är flera. Laboratoriets avtal med Folkhälsomyndigheten innebar arbete endast vardagar vilket gav kraftiga förseningar över midsommarhelgen. De första dagarna förekom en del hanteringsproblem med bland annat märkning av proverna vilket innebar att ett 50-tal personer fick besked om behov av omprov först flera dagar efter provtagningstillfället. Utöver detta har också en stor andel av proverna inte klarat kvalitetskontrollen på laboratoriet och därför blivit försenade eller inte kunnat analyseras, vilket gett invånaren svaret tekniskt fel.

– Tyvärr är det några invånare som drabbats två gånger av tekniskt fel. Vi kartlägger nu vilka det kan vara och kommer kontakta dem och se hur vi kan bistå dem på bästa sätt, säger Mika Jägerstedt.

Region Halland har haft täta uppföljningar sedan starten och Folkhälsomyndigheten och leverantören har arbetat intensivt med felsökning som kunde sammanställas under måndagen. Region Halland har ställt tydliga krav på leverantören både vad gäller analysförmåga under helgerna samt tydliga rutiner kring flöden och hantering. Resultatet av proverna som genomfördes i fredags visar en klar förbättring med betydligt mindre andel tekniskt fel i beskedet från laboratoriet.

Proverna ska nu hållas kylda
Det har vid utredning visat sig att proverna inte bör förvaras varmare än normal rumstemperatur för att de ska hålla bra kvalitet tills de analyseras. Detta framkom sent i förra veckan och bekräftades i helgen av det externa laboratoriet som Folkhälsomyndigheten har avtal med för bland andra Region Hallands räkning. Leverantörerna har lovat att samtliga bussar och bilar från tisdagen ska få kylförvaring.

– Folkhälsomyndighetens laboratorieexperter bedömer att kylning av prover samt fortsatt justering av hanteringen ska få ned antalet tekniska fel till en acceptabel nivå, säger Anders Åkvist.

– Vi vill se att det blir ett fortsatt avsevärt bättre resultat de kommande dagarna. Innan dess vågar vi inte säga att detta fullt ut är löst, fortsätter Mika Jägerstedt. Skulle det vara så att problem kvarstår måste vi ta ställning för om vi tillfälligt ska stänga för att få ordning på detta eller vilka andra åtgärder som behövs. Region Halland vill och ska erbjuda en bred och pålitlig självprovtagning av covid-19 för samtliga vuxna invånare och besökare med symtom.

Smittspridning upptäcks snabbt med självprovtagning
Nyttan av självprovtagning och den breda testningen som nu kan erbjudas har tydligt hjälpt att fånga upp tidig smitta i Halland, bland annat när det gäller de efterdyningar som uppstått efter studentfesten i Laholm.

– Enligt Smittskydd Halland hade vi inte kunnat göra detta så snabbt och med så bred provtagning om inte självprovtagningen funnits på plats, säger Anders Åkvist.

Självprovtagningen har redan på denna korta tid och trots bekymmer med tekniska fel gett en fördubbling i antalet personer i Halland som testat sig och fått svar på om de har covid-19 eller inte.