Direkt till innehållet

Förlängning av lokal rekommendation för Halland om munskydd

Publicerad: 2021-03-18 Senast ändrad:

Smittspridningen är fortsatt på en mycket hög nivå i Halland. Smittskydd Halland förlänger därför den lokala rekommendationen om munskydd som infördes 26 februari 2021:

Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt, under längre tid i inomhusmiljö, inte går att undvika.

Exempel på situationer där detta kan vara aktuellt är arbetsplatser där distansarbete inte är möjligt och där det trots vidtagna åtgärder för att förhindra trängsel förekommer nära kontakter under längre tid inomhus. Det kan även vara aktuellt i kollektivtrafiken vid trängsel oavsett tidpunkt, d v s inte bara i rusningstid. Resor med kollektivtrafik som inte är nödvändiga ska dock även fortsättningsvis undvikas, särskilt om det är trångt. Observera att munskydd aldrig ersätter regeln att undvika nära kontakt och att hålla avstånd.

Rekommendationen om munskydd gäller personer födda 2004 och tidigare och avser inte förskola eller klassrumssituationen i grund- och gymnasieskola.

Grundläggande för att begränsa smittspridningen är fortsatt följande nationella råd:

  • Stanna hemma när du är sjuk, även vid mycket lindriga symtom. Testa dig vid symtom på covid-19. Testa dig också om du delar hushåll med någon med påvisad covid-19, även om du själv inte har symtom.
  • Begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar. Om du träffar andra personer än de i din mindre krets, bör ni undvika att vara nära varandra. Umgås helst utomhus, men tänk på att hålla avstånd även där.
  • Fortsätt arbeta hemifrån så ofta du kan. Anpassa också dina arbetstider så att du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken. På arbetsplatser där distansarbete inte är möjligt; undvik trängsel, håll avstånd och försök träffa så få som möjligt. Det gäller även i fikarum och personalrum.
  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel. Välj att handla på tider när minimalt antal andra personer finns i butiken. Vistas i butiken så kort tid som möjligt, och handla utan medföljande sällskap.
  • Res på ett sätt som minimerar risken för smitta. Använd i första hand färdsätt som inte innebär kontakt med andra människor, såsom att gå, cykla eller åka bil. Undvik nya kontakter både under resan och på resmålet och säkerställ att du kan isolera dig på resmålet eller ta dig hem på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt om du blir sjuk.

 

De lokala rekommendationerna gäller tills vidare och kommer att omprövas löpande utifrån det aktuella smittläget i Halland.