Direkt till innehållet

Förnya dina recept i god tid innan sommaren

Publicerad: 2019-05-15 Senast ändrad:

Nu uppmanas alla som har recept på medicin, preventivmedel eller hjälpmedel, som går ut under sommaren, att förnya sina recept. Detta för att inte riskera att stå utan medicin under de hektiska sommarmånaderna.

Under semestertider är bemanningen inom vården lägre och ordinarie personal har periodvis ledigt. Det betyder att det tar längre tid att få sina recept förnyade. Senast den 17 juni behöver receptförnyelserna komma in, men helst innan, för att vården ska hinna med.

– Det är bra för både patienter och vårdpersonal om rutinärenden som att förnya recept görs innan semestrarna börjar. Det är viktigt att vården räcker till för dem som behöver den mest i sommar, förklarar Ann-Sofi Isaksson, som är verksamhetschef för avdelningen Kvalitet inom hälso- och sjukvård.

Recepten förnyas via nätet

Recept förnyas hos den mottagning som skrivit ut receptet. Enklaste sättet att förnya är genom att logga in på 1177.se/Halland. Förutom recept så uppmuntras även den som har hjälpmedel som exempelvis inkontinenshjälpmedel, stomimaterial och diabetesnålar att förnya dem innan sommaren. Det går också att göra via nätet.

Se hur många uttag du har kvar

Om man behöver kontrollera hur många uttag som är kvar på receptet, finns även den informationen när man loggar in på 1177.se/Halland. Den som inte har tillgång till internet eller dator kan ringa mottagningen som skrivit ut receptet för att få det förnyat.