Direkt till innehållet

Förnya dina recept nu, i god tid innan sommaren

Publicerad: 2022-05-16 Senast ändrad:

Nu uppmanas alla som har recept på medicin, preventivmedel eller hjälpmedel, som går ut under sommaren, att förnya sina recept. Detta för att inte riskera att stå utan medicin under sommarmånaderna. Region Halland förstärker med extra information på mottagningar och vårdcentraler, på 1177.se och i sociala medier för att nå ut till invånarna i Halland som berörs. Detta har genomförts under några år från maj-juni. Det har gett resultat, bland annat syns en ökning på antalet förnyade recept digitalt via 1177.se från år till år.

Under semestertider är bemanningen inom vården lägre och ordinarie personal har periodvis ledigt. Det betyder att det kan ta längre tid att få sina recept förnyade. Senast den 20 juni behöver receptförnyelserna komma in, men helst innan, för att vården ska hinna med.

– Det är bra för både patienter och vårdpersonal om rutinärenden som att förnya recept görs innan semestrarna börjar. Det är viktigt att vården räcker till för dem som behöver den mest i sommar och förstås att ingen riskerar att stå utan viktig medicin. Så det bästa är att förnya sina recept nu direkt, säger Ola Johansson, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör.

Recepten förnyas via 1177.se

Recept förnyas hos den mottagning som skrivit ut receptet. Enklaste sättet är att logga in på www.1177.se, gå in på den vårdcentral eller mottagning som skrivit ut receptet och välja tjänsten Förnya recept. Förutom recept så uppmuntras även den som har hjälpmedel som exempelvis inkontinenshjälpmedel, stomimaterial och diabetesnålar att förnya dem innan sommaren. Det går också att göra genom att logga in på 1177.se.

Förra året ökade antalet förnyade recept via 1177 Vårdguidens e-tjänster under maj och juni med 15% jämfört med samma period 2020. Och detta efter att det året innan ökade med 23%. Nästan alla har någon gång loggat in på 1177.se som bor i Halland – 95 procent av totala befolkningen. Totalt förnyades nästa 128 000 recept digitalt förra året i Halland.

Se hur många uttag på medicin som finns kvar

Om man behöver kontrollera hur många uttag som är kvar på receptet, finns den informationen när man loggar in på www.1177.se under Läkemedelstjänster och recept. Den som inte har tillgång till internet eller dator kan ringa mottagningen som skrivit ut receptet för att få det förnyat.