Direkt till innehållet

Forskning av läkare i Kungsbacka kan leda till mindre smärta

Kan man minska risken för kronisk smärta för patienter som opererats för ljumskbråck? Fernando Ruiz-Jasbon, överläkare i kirurgi vid Hallands sjukhus Kungsbacka, har i sin forskning undersökt om det vid operation är bättre att använda en annan typ av nät än det som är vanligast idag.

Publicerad: 2020-09-14 Senast ändrad:

Idag används oftast ett icke nedbrytbart nät för att förstärka bukväggen när man opererar ljumskbråck. Ett sådant nät kan ge upphov till en kronisk inflammation, vilket kan leda till smärta för patienten. I teorin skulle ett nät som efter hand bryts ned kunna minska risken för kronisk smärta.

I sin avhandling visar Fernando att det vid operation av vissa typer av ljumskbråck kan vara lämpligt att använda ett långsamt nedbrytbart nät, för att minska smärtrisken.

– Ytterligare studier behövs dock, bland annat för att studera risken att patienten får ett nytt bråck efter att nätet degraderas efter operationen, säger Fernando Ruiz-Jasbon.

Fakta om ljumskbråckskirurgi
Ljumskbråcksoperationer är det vanligaste allmänkirurgiska ingreppet i världen. I Sverige opereras cirka 15 000 patienter varje år. I Halland opereras ungefär 600 patienter per år, och av dem opereras ungefär 500 vid Hallands sjukhus Kungsbacka. Ungefär en fjärdedel av alla män drabbas någon gång i livet av ljumskbråck. För kvinnor är risken 3 procent.

Ett kvalitetsmått för resultat av ljumskbråcksoperationer är låg risk för återfall efter operation och här ligger Region Halland bland de tre bästa i Sverige. Hallands sjukhus Kungsbacka är ett av två sjukhus i Sverige som har en av Svensk Kirurgisk Förening ackrediterad utbildning för titthålskirurgi för ljumskbråck, och det enda svenska sjukhuset med kurs för titthålskirurgi ackrediterad av Europeiska Föreningen för Endoskopisk Kirurgi (EAES).

Fernando Ruiz-Jasbon disputerade den 4 september vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin. Att disputera är att avlägga akademisk doktorsexamen.