Direkt till innehållet

Forskningen i fokus under 2018

Publicerad: 2018-03-07 Senast ändrad:

Region Halland har fastställt en plan för hur det fortsatta samarbetet med BWPO, Brigham and Women’s Physician Organization, ska se ut under 2018. Arbetet är uppdelat i tre delar – forskning, utbildning och support – där huvudfokus under året är på forskning.

Region Hallands tecknade 2016 ett treårigt avtal med BWPO med syftet att utveckla och implementera nya processer för akut sjukvård, etablera ett regionalt datalager för verksamhetsutveckling samt skapa en infrastruktur för att analysera kostnader kopplat till kvalitet.
Under 2018 kommer forskare från BWPO att besöka Halland vid tre tillfällen. De ska då, bland annat, undervisa och träna specifika grupper i analysverktygen och träffa teamen för de olika pilotprojekten som pågår.

Kraftigt minskad kostnad

Totalkostnaden för 2018 blir 4,5 miljoner kronor mot tidigare beräknade 15 miljoner kronor. Kostnaden för de tre delarna i samarbetet 2018 beräknas bli 6,5 miljoner kronor, men den siffran ska minskas med 2 miljoner kronor som regionen har tillgodo sedan 2017.

Alla avtal är undertecknade

I november 2017 undertecknades de kompletterande juridiska avtal som behövts för att samarbetet ska kunna fortsätta. Det handlar till exempel om EU-kommissionens standardavtal och personliga sekretessavtal med forskarna. I samband med det försäkrade även BWPO skriftligen att all data som tidigare förts över till USA har förstörts.

Data hanteras inom regionen

I fortsättningen kommer ingen data att föras över till USA utan det är bara forskare i Region Halland som har tillgång till data för analys, vilket följer samma rutiner och regelverk som gäller för övrig forskning inom Sverige. Datahanteringen är numera uppdelad i två delar, en för forskning och en för verksamhetsutveckling. Forskningen handlar, till exempel, om hur regionen med hjälp av maskininlärning av stora mängder data kan förutse plötslig hjärtdöd baserat på EKG vågformer och beräkna personalbehovet på akutmottagningarna efter hur behovet sett ut över tid.

Målet är snabbare utveckling

När samarbetet avslutas i slutet av 2018 räknar Region Halland med att ha byggt upp en egen forskning kring området. Med hjälp av ytterligare kunskap, komplexa analysverktyg och ny struktur på data kommer regionen att kunna fortsätta utveckla sin verksamhet både snabbare och effektivare.