Direkt till innehållet

Första fallet av Deltavirusvarianten i Halland

Publicerad: 2021-06-21 Senast ändrad:

I dagsläget har vi bara kännedom om ett fall och att det inte handlar om ett större utbrott. Intensifierat smittspårning pågår vilket innebär att möjliga kontakter provtas. I dagsläget sker analys (så kallad sekvensering) av 10 procent av de positiva provsvaren utöver de positiva provsvar som skickas in vid större utbrott, eller då den som insjuknar tidigare haft covid-19 eller är vaccinerad.
Deltavirusvarianten har visat sig sprida sig snabbt och det finns en del som talar för att den kan ge en svårare sjukdomsbild, viket ännu inte är helt fastställt. Man har också sett att man har ett lite sämre skydd mot denna variant efter första vaccindosen, men skyddseffekten är god efter andra dosen.

För att undvika att smittas gäller samma allmänna råd som tidigare, håll avstånd, ha god handhygien och umgås inte i för stor krets. Boka tid för vaccinering när det är din tur och planera även in för andra dosen.