Direkt till innehållet

Första spadtaget för nya Hallands Konstmuseum

Publicerad: 2018-01-10 Senast ändrad:

På torsdag den 11 januari kl. 14 tas första spadtaget för nya Hallands Konstmuseum. Det bjuds på tal, fanfar, kaffe och tårta. Varmt välkommen!

Museichef Magnus Jensner inleder med att hälsa välkomna och lämnar sedan över ordet till representanter för de tre finansiärerna; Sven Palmkvist, Halmstads kommun; Lovisa Aldrin, Region Halland och Gunnel Bengtsson, Stiftelsen Hallands Länsmuseer.

Därefter följer spadtag med fanfar av elever från Halmstads Kulturskola; Pontus Lindström, Tore Sandström och Joel Kristensson.

Avslutningsvis bjuder vi på kaffe och tårta.

Det om- och tillbyggda Hallands Konstmuseum ska stå klart 2019. Då slås dörrarna upp till en händelserik och tillgänglig mötesplats med rum för utställningar, evenemang, lärande, reflektion och kontemplation i lokaler som uppfyller dagens krav på säkerhet.


Så här ska nya Hallands Konstmuseum se ut. Illustration: White Arkitekter.

Kommun, region och stiftelse i samarbete

Om- och tillbyggnaden av Hallands Konstmuseum som beräknas kosta ca 60 miljoner kronor finansieras av och sker i samarbete mellan Region Halland, Halmstads kommun och Stiftelsen Hallands Länsmuseer.

Nya och ändamålsenliga lokaler ska medverka till att förverkliga:

  • Den regionala utvecklingsstrategin enligt mål och intentioner i Hallands kulturplan.
  • Halmstad kommuns vision och mål att vara ett konstcentrum med nationell och internationell ryktbarhet.
  • Att museet genom sin verksamhet ska medverka till att utveckla spets, kvalité och förnyelse inom konst och kultur, och utveckla Halland som en av Sveriges mest attraktiva konstregioner.

Läs mer om det nya museet på Hallands Konstmuseums webb