Direkt till innehållet

Förtroendet för vården ökar i Halland

Publicerad: 2021-02-24 Senast ändrad:

Förtroendet för hälso- och sjukvården har ökat kraftigt i hela landet under pandemin. Det visar Hälso- och sjukvårdsbarometern 2020 som presenterades i dag.

Sextionio procent av invånarna i hela landet har stort eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvården – en ökning med 9 procentenheter från föregående år.

För Hallands del är siffran ännu högre. Sjuttiofyra procent av hallänningarna anser sig ha ett högt förtroende för vården. Hallands siffror visar i övrigt också fortsatt bra resultat på flertalet områden.

– Hallänningarna har fortsatt högt förtroende för vården och det är ett gott betyg, främst till våra kompetenta medarbetare, säger Hälso- och sjukvårdsdirektör Martin Engström. Nu handlar det som alltid om att fortsätta jobba för ännu bättre resultat.

Här är fler resultat från Halland i undersökningen:

  • Nittioen procent av hallänningarna anser att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver (riket 88 procent).
  • Sextiofem procent av hallänningarna anser att väntetider till besök och behandling på sjukhus är rimliga (riket 56 procent).
  • Sjuttioen procent av hallänningarna har ett stort förtroende för vårdcentralerna i regionen (riket 66 procent).

När det gäller förtroendet för hanteringen av pandemin hamnar Halland på plats 8 bland 21 regioner. Sjuttiofem procent av invånarna har mycket eller ganska stort förtroende för hantering av pandemin i regionen. Det är små skillnader i uppfattning mellan olika åldersgrupper och även mellan kvinnor och män.