Direkt till innehållet

Fortsatt paus av AstraZenecas covid-19-vaccin och ytterligare skärpt prioritering i fas 2

Publicerad: 2021-03-19 Senast ändrad:

Folkhälsomyndigheten meddelade 18 mars att användningen av Astra Zenecas covid-19 vaccin fortsatt pausas i Sverige i väntan på fördjupad granskning av de rapporterade misstänkta biverkningarna och EMA:s utredning.
All vaccination med Astra Zenecas vaccin mot covid-19 i Halland är med anledning av detta pausad tills vidare.
Region Halland tillsammans med övriga regioner inväntar nu besked från Folkhälsomyndigheten om den fortsatta användningen i Sverige av Astra Zenecas vaccin. Beskedet förväntas komma under nästa vecka.

Folkhälsomyndigheten beslutade 16 mars om en paus i användningen av AstraZenecas covid-19-vaccin. Anledningen var rapporter om misstänkta biverkningar om blodpropp i kombination med blödning hos individer som vaccinerats som utreddes via europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA.

18 mars meddelade EMA att nyttan med vaccinet fortsatt bedöms överväga riskerna. Man meddelade samtidigt att det inte går att utesluta mycket sällsynta men allvarliga biverkningar av vaccinet (allvarliga blodproppar i kombination med blödning). Enstaka rapporter om detta har nu även rapporterats i Sverige och Läkemedelsverket utreder dessa. Användningen av Astra Zenecas vaccin är därför pausad tills vidare.

Förtydligad prioritering vid begränsad tillgång

Med anledning av de låga leveranserna av vaccin till Sverige i kombination med paus för användning av Astra Zenecas vaccin har Folkhälsomyndigheten idag beslutat om förändringar i dosintervall för användning av mRNA, Pfizers och Modernas vaccin som förlängs till 6 veckor vid vaccination i fas 2.
Syftet är att använda vaccinet så att så många som möjligt så snart som möjligt ska få en första dos vaccin.
De som bokas in för vaccination med mRNA-vaccin från vecka 12 kommer att bokas med 6 veckors intervall. De som redan är inbokade för dos 2 behåller sin tid och det tidigare intervallet.
Undantaget är organ- och benmärgstransplanterade och dialyspatienter som vaccineras under fas 2 som fortsatt rekommenderas dosintervall på tre respektive fyra veckor mellan dos 1 och dos 2 beroende på vaccin.

Utöver detta betonar Folkhälsomyndigheten vikten av att personer med störst risk för allvarlig sjukdom och död i covid-19 erbjuds vaccination först inom sin fas.
I fas 2 innebär det att äldre och andra personer med störst risk för allvarlig sjukdom prioriteras före vård- och omsorgspersonal.

I fas 2 ingår:

  • personer som är 65 år och äldre. Vaccination pågår
  • personer som har genomgått benmärgs- och organtransplantation och deras hushållskontakter. Vaccination pågår
  • personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter. Vaccination pågår
  • personer som är 18 år eller äldre med insatser enligt LSS. Vaccination pågår
  • personer som är 18 år eller äldre och har personlig assistans. Vaccination pågår
  • personal inom vård- och omsorg (inklusive LSS till vuxna brukare) som arbetar nära patienter och omsorgstagare. Vaccinationerna pausas

Inom fas 2 finns både riskgrupper och personal som arbetar i deras närhet och vaccination av dessa har i många regioner skett parallellt, så även i Halland. Rekommendationen skärps nu och äldre och andra med förhöjd risk ska enligt Folkhälsomyndigheten vaccineras framför vård- och omsorgspersonal.
Av detta skäl pausas nu all personalvaccination helt i fas 2.

– I Halland har vi redan vaccinerat eller bokat i 90 procent av invånarna i gruppen som är 80 år och äldre. När det gäller personer som är 70-79 år är 56 procent vaccinerade med första dosen eller inbokade för vaccination. Detta innebär att vi i Halland redan kommit en bra bit på vägen att erbjuda skydd för de som löper störst risk för svår sjukdom, säger Maria Löfgren, biträdande smittskyddsläkare.

För de riskgrupper utöver ålder som ingår i fas 2, har vaccinationen också redan kommit långt och fortgår därför.

– Förändringarna med förlängt dosintervall och pausad personalvaccination innebär att så många äldre som möjligt kan få sin första dos tidigare. Eftersom smittspridningen är hög och vaccintillgången begränsad är detta särskilt viktigt, säger Maria Löfgren.

Folkhälsomyndigheten bedömer att redan en dos ger betydande skydd mot allvarlig sjukdom och därför är det en fördel att så många som möjligt får en första dos. För ett långvarigt skydd rekommenderas fortfarande två doser till alla.

Vaccinationsplanen görs nu om igen.
När övriga grupper i fas 2 är färdigvaccinerade kommer vaccinationen av vård- och omsorgspersonal i fas 2 att fortsätta.

Tidplanen för fas 3 och fas 4 påverkas av kommande besked om användning av Astra Zenecas vaccin och övriga leveranser av vaccin. Vi återkommer med information när slutligt besked kommit från Folkhälsomyndigheten.
Alla som vill kommer att erbjudas vaccin och tidplanen för vaccinationen beror på tillgången av vaccin.