Direkt till innehållet

Framtidskraft – ger ungdomar möjlighet att prova jobb inom Region Hallands verksamheter

Publicerad: 2018-02-12 Senast ändrad:

Under några veckor i sommar erbjuder Region Halland ca 100 ungdomar mellan 16 och 19 år att få sommarjobba.

Satsningen går under namnet Framtidskraft och förhoppningen är att ungdomarna ska bli intresserade av och så småningom även välja ett yrke inom Region Hallands verksamheter.

– Denna satsning är viktig utifrån olika aspekter, dels för att ge ungdomar en möjlighet att få komma ut i arbetslivet och skaffa sig värdefull erfarenhet men också utifrån att vi som organisation arbetar långsiktigt och strategiskt med vår framtida kompetensförsörjning, säger Åsa Daugaard, HR-specialist på Region Halland.

Lyckad satsning!

Region Halland har ca 370 yrken inom olika kompetensområden och nästan 8000 medarbetare, vilket gör Region Halland till en av länets största arbetsgivare. Framtidskraft erbjuder ca 100 platser placerat runt om i våra olika verksamheter. Sommarjobbet är mellan tre till sex veckor och utförs med stöd av en handledare. Efter utförd period ges ungdomarna möjlighet att utvärdera sin tid.

– Utvärderingarna är viktiga för att ständigt kunna utveckla och förbättra. Vi kan också se att ungdomarna är nöjda och upplever sommarjobbet som både roligt och utvecklande! Många kan dessutom tänka sig ett jobb inom Region Halland i framtiden, vilket verkligen känns kul, säger Åsa Daugaard.

”Tillskott” för personal och patienter

Arbetsuppgifterna som ungdomarna utför innebär inte att ersätta någon ordinarie personal utan snarare vara ett extra tillskott under de veckor man sommarjobbar. Arbetsuppgifterna varierar beroende på var man jobbar. På en vårdavdelning kan det innebära att utföra småärenden för patienter och personal, prata och promenera med patienter, servera fika och dela ut mat. Det kan också innebära mer administrativa arbetsuppgifter som exempelvis arkivering, kassaarbete och posthantering.

Ansökan 2018

Alla som är mellan 16 och 19 år kan söka sommarjobb inom Framtidskraft. Ansöker gör man på Region Hallands webbplats www.regionhalland.se/framtidskraft mellan den 12 februari och 11 mars 2018.

För mer information:
Åsa Daugaard, HR-specialist
Tfn 073-387 55 03