Direkt till innehållet

Fyra konstnärer från Halland tilldelas arbetsstipendium

Publicerad: 2019-02-12 Senast ändrad:

Fyra konstnärer som är bosatta och verksamma i Halland har tilldelats Region Hallands arbetsstipendium 2019. De får 50 000 kr vardera för att under en tid kunna koncentrera sig på och utveckla sitt konstnärliga arbete. Stipendiaterna är: Krystallia Sakellariou, konstnär och författare från Varberg, Anna Öst, dokumentärfilmare från Vessigebro, Katarina Segerbrand, stickdesigner från Onsala och Elvira Roslund Gustavsson, konsthantverkare från Laholm.

Beslutet togs av driftnämnden Kultur och skola den 12 februari 2019. I samband med mötet gjordes följande uttalanden:

– Vi arbetar för att Halland ska vara en konstregion som är attraktiv att besöka och leva i. Konstnärerna och deras skapande utgör kärnan i de kulturella och kreativa näringar som skapar stora värden för länet. Att stödja konstnärlig utveckling är därför en viktig del av det regionala strategiska arbetet, säger Emma Gröndahl (L), ordförande i driftnämnden Kultur och skola.

– Vi är glada över att varje år kunna ge några av länets konstnärer möjlighet att utveckla sina konstnärskap. Det är fyra stipendiater från olika konstområden och olika delar av regionen. Jag ser fram emot att ta del av deras framtida verk, säger Gustaf Kristenson (S), andre vice ordförande i driftnämnden Kultur och skola.

Stipendierna delas ut i samband med driftnämnden Kultur och skolas möte på Varbergs fästning den 14 mars.

Arbetsstipendier utlyses en gång per år

En gång per år är det möjligt för konstnärer att ansöka om arbetsstipendium hos Region Halland. Vid det senaste ansökningstillfället inkom 49 ansökningar. Stipendiaterna valdes ut av en jury som utsetts av Kultur i Halland. Juryn bestod av Mike Bode, Cecilia Suhaid Gustafsson, Martin Hammar, Gunnar Südow och Annhelén Olsson. Driftnämnd Kultur och skola beslutade den 12 februari 2019 att fördela arbetsstipendium enligt juryns förslag.

Juryns motiveringar

Krystallia Sakellariou är en konstnär och författare som arbetar med flera uttryck, däribland film, text, installation, bild och performance. Hon undersöker språk, minnen och relationer i en familj med dubbla kulturella tillhörigheter i mötet med det svenska samhället. I förhållande till huset, platsen, då och nu bygger hon en karta utifrån drömmar och minnen av sina föräldrar. Hennes verk är rekonstruktioner där komplexa förhållanden och ämnen möts.

Anna Öst är en filmskapare som regisserat filmer som visats på SVT, Göteborgs Filmfestival och internationella filmfestivaler. Hennes filmer utforskar och bearbetar ofta familjehistorier och det vardagsnära. I Annas pågående arbete får vi följa föräldrar och personal i förskolan och ta del av deras tankar kring stress och hur den påverkar barnen. Med tilltro till bilden värjer inte Anna för att skildra svåra miljöer och utlämnande situationer som publiken får tolka.

Katarina Segerbrand är en designer som arbetar med ull och stickning som uttryck och material. Hon bidrar till att sprida och utveckla den halländska sticktraditionen binge från 1600-talet och för den vidare in i framtiden. Ett annat exempel är hennes deltagande i projektet Den nya kartan där designers och tillverkningsindustri gemensamt tar fram nya användningsområden för ull. Den svenska ullen är ett område som är under stark utveckling. Med traditionen som grund formger hon nyskapande mönster och design. Katarina Segerbrand är bosatt i Onsala.

Elvira Roslund Gustavsson är keramiker och arbetar främst med naturen som inspirationskälla. Hon skapar även kollektiva verk som inkluderar barn och unga kring drömmar och framtid. Hennes verk är undersökande, öppna och innovativa på ett sätt som tänjer på keramikens gränser. Verken tillåts innehålla dissonans och spänningar.