Direkt till innehållet

Gångväg längs Ätran öppnas igen efter markarbeten

Publicerad: 2022-12-22 Senast ändrad:

Gång- och cykelvägen längs Ätran, nedanför palliativa vårdavdelningen i Falkenberg öppnas igen före jul. Arbetet med att säkra slänten har pågått sedan i våras och kan  nu avslutas.

Det var i mars 2021 som byggnaden på Urmakaregatan 2, som rymmer bland annat palliativa vårdavdelningen, fick utrymmas på grund av rasrisk. Utredningar visade att slänten ner mot Ätran behövde säkras. I maj i år påbörjades arbetet med att stabilisera marken genom att skapa en motvikt som kunde hålla tillbaka jordmassorna som hotade att rasa. Under tiden fick gång- och cykelvägen nedanför byggnaden helt stängas av.

I slutet av oktober kunde palliativa vårdavdelningen flytta tillbaka till sina lokaler. Sedan dess har arbetet med att bygga stödmurar och planteringar fortsatt, där bland annat gamla stockar används som insektshotell för att främja biologisk mångfald. Avspärrningarna på gång- och cykelvägen planeras tas bort under torsdagen den 22 december.

− Nu har gång- och cykelvägen kunnat återställas och öppnas på nytt, tryggt och säkert för alla som passerar, säger fastighetschef Katarina Lindh och konstaterar att projektet har genomförts smidigt och utan förseningar. Utöver markarbeten har utvändiga renoveringar av bland annat en altan samt nytt spillvatten kunnat göras. Invändigt har den palliativa avdelningen fått merparten av all el utbytt och ytskikt har renoverats. Under våren kommer ytterligare en avdelning att renoveras.

− Alla inblandade såväl från Region Halland som entreprenörer har gjort ett jättejobb för att detta ska bli bra. Det var ett bakslag när vi inte kunde hitta ändamålsenliga ersättningslokaler till denna så viktiga verksamhet, därför var det glädjande när vi kunde erbjuda en återflytt till fräscha lokaler nu under hösten, säger Katarina Lindh.

I och med att gång- och cykelvägen återställs och öppnas avslutas projektet i stort. Slutbesiktning kvarstår och under våren och hösten 2023 väntar ytterligare plantering. Belysningen på promenaden återmonteras av Falkenbergs kommun och detta väntas ske efter nyår.