Direkt till innehållet

Glädjande besked om nytt slutdatum för projektet VIAkub Halland

Publicerad: 2021-11-04 Senast ändrad:

Tillväxtverket har den 1 november 2021 beviljat en förlängning av projektet VIAkub Halland för att fler företag ska få chansen att testa digitala idéer. Nytt slutdatum är den 31 oktober 2022. Anledning till förlängningen är att projektet ska kunna genomföra planerade aktiviteter som pandemin tidigare har satt stopp för.

Projektet fick ställa om från fysiska träffar och företagsbesök med ett mobilt testlabb, där företag skulle prova på ny teknik och utveckla affärsidéer, till att istället arrangera digitala workshoppar och labb på distans.

En färgglad minibuss där tre personer tittar fram.

– VIAkub Hallands mobila testlabb har inte kunnat prövas och nu längtar vi efter att besöka platsspecifika verksamheter för att testa teknik och digitala idéer på plats, berättar Tor Palm, processledare för det mobila labbet som blev digitalt.

VIAkub Halland vänder sig till små och medelstora företag inom branscherna kultur, utbildning och besöksnäring i Halland.

– Vi har nått ut till företag i hela Halland, berättar Veronica Olofsson, projektledare för VIAkub Halland. Det har varit allt från musiker, konsthantverkare och teatrar till besöksmål, upplevelseföretag och utbildningsaktörer som deltagit i de workshoppar vi genomfört. Men kanske har vi delvis nått andra än vad vi skulle göra med fysiska träffar? Dem hoppas vi kunna möta nu när projektet har fått lite mer tid till förfogande, säger Veronica.

Förutom det mobila labbet och digitalt på distans har VIAkub Halland även aktiviteter på Digitalt laborativt centrum (DLC) vid Högskolan i Halmstad och på Impact House Halland i Varberg.

– Projektet har genom sitt tydliga fokus på digital teknik blivit en plattform för nyskapande. VIAkub Halland har formats till en laborativ verksamhet som inte bara väckt nyfikenhet utan har fungerat som stöd och språngbräda för många företag som haft och har det tufft på grund av rådande pandemi och dess konsekvenser, säger Isabell Larsson, processledare för VIAkub Halland på DLC, Högskolan i Halmstad.

Samarbeten mellan branscher och med akademin

Det är Region Halland och Högskolan i Halmstad som samarbetar i projektet VIAkub Halland som genomförs med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Målet är att göra fler företag nyfikna på digital teknik och ge dem mod och tillfälle att prova och utforska digitala möjligheter för att utveckla befintliga eller nya affärsmodeller. Det ska leda till nya jobb, ökad digital kompetens och hållbara företagsidéer. Ett annat mål är att det ska uppstå nya samarbeten, både mellan företag i de tre branscherna, men också med akademin och högskolans studenter inom kultur och pedagogik.

– Nya samarbeten gynnar Halland både som besöksmål och som plats att driva företag, säger Anna Bengtsson, processledare med besöksnäringen som specialisering. Det ger högskolans studenter nya kontakter med näringsliv och arbetsmarknad, det ger samtidigt nya perspektiv och idéer till företag och andra aktörer inom kultur, utbildning och besöksnäring. De tre branscherna har mycket att vinna på att skapa kontakter och samverka sinsemellan, de kan stärka varandras erbjudanden och bygga hållbara affärsidéer tillsammans, fortsätter Anna Bengtsson.

Projektet VIAkub Halland förlängs till 31 oktober 2022

Tillväxtverkets motivering:

”Förlängningen av projektet ligger inom ramen för det operativa programmet för Västsverige och ger projektorganisationen förutsättningar att möta effekterna av pandemin. Detta medför att projektet på ett bättre sätt kan bidra till programmets genomförande och uppsatta mål. Inga ytterligare medel tillförs då det finns medel kvar att upparbeta inom ramen för budget, men omfördelningen av budgetposterna gör att projektet har möjlighet att öka träffsäkerheten på projektets aktiviteter under den förlängda projekttiden.”

Kontakt

Veronica Olofsson, projektledare för VIAkub Halland
Tel. 035-17 98 80, mobil 073-094 10 20, e-post: veronica.olofsson@regionhalland.se

Läs mer om projektet på VIAkub Hallands webbplats www.viakubhalland.se

Ikon och logotyper för VIAkub Halland, Europeiska unionen - Europeiska regionala utvecklingsfonden, Högskolan i Halmstad och Region Halland.