Direkt till innehållet

Goda möjligheter att få fler hallänningar att cykla

Fyra av tio hallänningar som bor och arbetar i Halland har max 30 minuters cykling till jobbet. Det visar Hallands första cykelpotentialstudie som nu är klar.

Publicerad: 2019-04-17 Senast ändrad:

Aldrig tidigare har Region Halland undersökt hur stor potential det finns för cykling, till och från hemmet och arbetsplatsen, men nu finns en tydlig bild på vilka vägar och var i länet det finns potential att cykelpendla.
Den största potentialen finns i de större tätorterna i Halland, men studien visar att det finns potential även på mindre orter.

Om cykelpotentialstudien

Genom att utgå ifrån invånares restider och resvägar mellan bostad och arbetsplats, går det dels att visualisera vilka vägar som blir belastade och dels att se hur många invånare i Halland som kan nå sin arbetsplats inom 15, 20, 30 eller 45 minuter genom att gå, cykla eller ta elcykeln till arbetet.

-Cykelpotentialstudien är en del i Region Hallands övergripande arbete med den Regionala cykelplanen som har som syfte att få fler att välja cykeln för hälsan, klimatet och miljöns skull, säger Erik Hansson, regional samhällsplanerare och ansvarig för studien.

Regional Cykelplan utformas av Region Halland i samarbete med de halländska kommunerna och Trafikverket och den används på både regional och kommunal nivå. Den regionala cykelplanen redovisar var nya cykelvägar ska byggas på regionalt vägnät samt hur Region Halland ska arbeta strategiskt för mer och säkrare cykling.

Här kan du gå in och läsa mer om studien och se den interaktiva kartan.