Självprovtagning covid-19 - provsvar försenade

Många provsvar tar nu längre än 3 dygn från provet registrerades på 1177.se. Så fort provet är analyserat kommer svar via 1177.se. Ring ej 1177 eller vårdcentralen - de har inte information om provsvaret.

Om du väntar på provsvar - så kan du göra

Direkt till innehållet

Halland fortsätter att växa i snabb takt

Förra året ökade antalet invånare i länet med 4 527 personer, vilket är något mer än föregående år. Procentuellt innebär det att Halland hade den tredje största folkökningen i landet 2018, efter Stockholms län och Uppsala län.

Hallands befolkning uppgick till 329 352 invånare den 31 december 2018. Under året blev Halmstad den 18:e kommunen i Sverige att passera 100 000 invånare. I fem av länets kommuner ökade befolkningen och procentuellt ökade den mest i Kungsbacka. I Hylte minskade befolkningen marginellt.

Invandring ligger fortfarande bakom en betydande del av folkmängdsökningen i Halland men inte i lika stor utsträckning som de föregående åren. Invandringen svarade för 47 % av den totala folkökningen, att jämföra med 54 % 2017 och 64 % 2016. Födelseöverskott och inrikes flyttöverskott bidrar med andra ord till en större andel av den växande befolkningen.

Folkmängdsförändringen i Halland (interaktiv version)

Publicerad: 2019-02-21

Senast ändrad: