Direkt till innehållet

Halland i topp i årets AT-ranking

Publicerad: 2022-09-12 Senast ändrad:

De läkare som genomför sin allmäntjänstgöring (AT) i Halland är mest nöjda i hela landet! Hallands sjukhus Varberg och Halmstad hamnar på första respektive andra plats i Sveriges Yngre läkares förenings årliga ranking.

Sveriges Yngre läkares förening (SYLF) genomför årligen en ranking bland AT-läkarna där dessa får betygsätta sin nuvarande arbetsplats utifrån en rad kriterier. I år hamnar Hallands sjukhus Varberg på första plats och Halmstad på andra plats på listan som omfattar 67 sjukhus.

– Det känns jätteroligt och är ett kvitto på att vi har ett väldigt bra teamarbete. Många som har gjort sin AT i Halland är kvar och värnar om att det ska fortsätta vara bra för de nya som kommer, säger Klara Håkansson, AT-chef i Halmstad.

Hon får medhåll av Niyaz Hareni, AT-chef i Varberg:

– Ett fantastiskt resultat av ett långsiktigt arbete, säger han om placeringarna.

Carolina Samuelsson, sjukhuschef, Niyaz Hareni, AT-chef Varberg, Klara Håkansson, AT-chef Halmstad, Sofia Thorin-Hjalber, verksamhetschef utvecklingsavdelningen.

 

Klättrat för varje år

Sveriges yngre läkares förening (SYLF) har genomfört rankingen i över 20 år, och årets resultat är det hittills bästa för Halland. Förra året hamnade Varberg på delad första plats och Halmstad på fjärde plats. Året innan hamnade Varberg på plats åtta och Halmstad på plats fyra. Tidigare har sjukhusens placering varierat och ibland även hamnat i den nedre delen av tabellen.

– Att både Varberg och Halmstad befinner sig i toppen är otroligt roligt och visar att det finns ett gott samarbete mellan AT-chefer, handledare, studierektorer, AT-samordnare och utbildningsansvariga på klinikerna samt mellan de olika förvaltningarna, säger Sofia Thorin-Hjalber, verksamhetschef vid utvecklingsavdelningen Hallands sjukhus som har ansvar för AT-organisationen.

– Och inte minst AT-läkarna själva med sitt stora engagemang, tillägger hon.

Attraktiv arbetsplats­­­­

Hallands sjukhus har uppdraget att ansvara för AT i Halland. Organisatoriskt är verksamheten uppdelad i norr och söder, vilket innebär att det finns en enhet vid Hallands sjukhus Varberg och en enhet vid Hallands sjukhus Halmstad. I dagsläget har Hallands sjukhus ett hundratal AT-läkare. Tjänstgöringen är 21 månader om omfattar placeringar även inom Närsjukvården och Psykiatrin i Halland.

– Att Halmstad och Varberg har fått de här fina betygen betyder jättemycket för att Region Halland ska fortsätta vara en attraktiv arbetsplats dit nya AT-läkare vill söka sig, säger Klara Håkansson.

Regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson (M) ser detta som ett viktigt arbete för framtiden.

− Först vill jag gratulera alla inblandade som bidragit till en fin kvalitet. Vi vet att vi har stora utmaningar med kompetensförsörjningen framåt. Region Halland behöver arbeta på alla sätt för att fler ska vilja komma till, stanna kvar och utvecklas inom våra verksamheter. Utbildningen är en nyckel och detta är ett fantastiskt exempel på hur vi kan arbeta för att bli en attraktiv arbetsgivare som klarar dagens såväl som framtidens utmaningar, säger hon.

Några AT-röster

Hur är det att vara AT-läkare i Region Halland? Så här svarar fem AT-läkare som tjänstgör inom Hallands sjukhus, Närsjukvården samt Psykiatrin Halland:

 

Malin, AT-läkare, Röntgenmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Det är bra på många sätt att vara AT-läkare inom regionen. Vi har en bra chef som är lyhörd och flexibel. Vi har gott stöd och alltid någon att fråga om det skulle vara något.

 

Henrik, AT-läkare, Ortopedimottagningen Hallands sjukhus Varberg
Jag förstår att man hamnar högt på rankningen för att det har varit superbra så här långt. Det är en väldig god stämning generellt, både inom läkargruppen men även andra yrkeskategorier. Vi har fått en bra introduktion och har även vänliga och hjälpsamma handledare.

 

Maryam, Akutmottagningen, Hallands sjukhus Varberg
Man får mycket hjälp och stöd, samtidigt som man får göra mycket själv. Det känns som att man satsar på att vi AT-läkare ska lära oss mycket.

 

Erik, Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad
Överlag tycker jag att min AT-placering är fantastiskt. Det bästa är det kollegiala. Sjukhuset är stort nog för att allt ska finnas, men litet nog för att du ska blir vän och bekant med alla kollegor runt omkring dig. Du uppmuntras ofta till egna bedömningar och egna beslut, men handledningen finns alltid i närheten och i bakgrunden.

 

Karin, Psykiatrin Halmstad
Halmstad har en god gemenskap inom AT-gruppen, som är en mycket social och inkluderande grupp. De har många olika evenemang, så som AT Beach som är en beachvolleybollturnering för AT-läkare och underläkare i hela Sverige.

 

Sofia, Vallås vårdcentral, Halmstad
Det är en ganska liten organisation så det är väldigt lätt att prata med till exempel vår AT-chef, om det är någonting man skulle vilja ändra eller åtgärda. Det i kombination med de utbildningsdagarna som vi har varje vecka uppskattar jag verkligen.