Direkt till innehållet

Hallands sjukhus tillåter återigen partner att vara med på BB

Publicerad: 2021-06-09 Senast ändrad:

Från och med torsdagen den 10 juni lättar Hallands sjukhus på besöksrestriktionerna på BB-avdelningarna i Halmstad och Varberg. Det innebär att partner till den födande kvinnan får följa med till BB efter förlossningen.

Med anledning av pandemin och risk för smittspridning har Hallands sjukhus haft ett besöksförbud på BB-avdelningarna i Varberg och Halmstad. Endast den nyförlösta kvinnan och barnet har fått vistas i lokalerna. Samma restriktioner har gällt i omkringliggande regioner. Nu har sjukhuset fattat beslut om att lätta på restriktionerna.

Anledningen är att pandemisituationen är förändrad, smittspridningen har gått ner och att allt fler i samhället är vaccinerade.

– Vi har följt utvecklingen och haft dialog med våra grannregioner. Det känns positivt att vi kan ta det här steget. Nu ser vi att fördelarna med att partner får följa med till BB överväger riskerna, säger Maud Ankardal, verksamhetschef kvinnokliniken Hallands sjukhus.

– Vi vet att den första tiden efter förlossningen är viktig för den nya familjen och att det är ett bra stöd för den nyblivna mamman att partner är med på BB.

Vidare kommer Hallands sjukhus att ge möjlighet för partner att vara med i de fall när en kvinna behöver sättas igång inför en förlossning även i Halmstad, där det funnits restriktioner kring detta på grund av lokalernas utformning.

Fortfarande gäller att partner måste vara fullt frisk och därför kommer både den födande kvinnan och partner att testas när de kommer till förlossningen (precis som tidigare).

Övriga besöksrestriktioner kvarstår

Restriktioner kring medföljande kvarstår när det gäller besök till kvinnoklinikens och kvinnohälsovårdens mottagningar. Det betyder bland annat att partner inte erbjuds att vara med vid ultraljud. Anledningen är att det är en betydligt större genomströmning av patienter i dessa verksamheter jämfört med på förlossningen och BB. Det finns heller inga beslut om förändringar kring besöksrestriktioner till övriga verksamheter på sjukhusen. Här följer Region Halland utvecklingen när det gäller smittspridningen och nationella rekommendationer.