Direkt till innehållet

Halländsk forskning om smärta ger eko i världen

Publicerad: 2019-05-03 Senast ändrad:

 – läkare från Vårdcentralen Bäckagård delar ny kunskap till drabbade patienter

 

Vid långvarig smärta riskerar nervsystemet att bli överkänsligt vilket kan skapa smärttillstånd som flyttar sig runt i kroppen utan uppenbar förklaring. Detta är kunskap som kan öka förståelsen för patienter med till synes oförklarlig smärta.

– Var tredje vuxen svensk har långvarig smärta, det vill säga ont någonstans i kroppen längre än tre månader. För några av oss, cirka 5-10 %, leder långvarig smärta till att nervsystemet blir överkänsligt. Dessa patienter blir, eller känner sig, ofta ifrågasatta eftersom smärtupplevelsen inte alltid går att härleda till någon skada eller sjukdom. Det är ett bekymmer som kan vara svårt att behandla och bota, säger läkare Stefan Bergman.

Tillståndet, som på fackspråk kallas nociplastisk smärta, är ett av forskningsfälten på enheten FoU Spenshult, där Stefan Bergman arbetar som professor hälften av sin arbetstid. Övrig tid arbetar han som distriktsläkare på Vårdcentralen Bäckagård i Halmstad.

– Jag har mött flera av dessa smärtpatienter genom åren. Det faktum att tillståndet bekräftats medicinskt, att det finns ett ord, spelar en stor roll för många. Efter åratal av resultatlösa besök inom vården får patienterna upprättelse och bekräftelse.

Att ha ont utan tydlig koppling till skada eller sjukdom möts ofta av fördomar. Det kan handla om en person som ena månaden har ont i en axel och att smärtan sedan vandrar och uppstår i till exempel ett knä eller sprider sig i hela kroppen. Den här typen av smärta är vanligare hos kvinnor än hos män. Många upplever att de möts av tvivel från omvärlden. Stefan Bergman menar att hjälpen finns när man tar ett helhetsgrepp på patienten och tittar på lösningar som handlar både om kroppen och om psykosociala faktorer.

– Smärttillståndet går inte att bota med läkemedel. Tvärtom kan flera läkemedel mot smärta förvärra situationen. Istället handlar det om att stötta patienten att återta livet trots smärtan. Att träna även om det gör ont till exempel. På en vårdcentral behöver läkare därför samarbeta med övriga personalkategorier. Allt för att bryta onda cirklar för den här patientgruppen.

Stefan Bergman, forskare och läkare på Vårdcentralen Bäckagård, delar nu med sig av sin kunskap kring när smärtan blir en sjukdom i en föreläsning i Halmstad den 6 maj. Senare i vår deltar han och forskarkollegor i en stor reumatologisk världskongress i Madrid och presenterar sina forskningsresultat från halländska FoU Spenshult.

– Jag är övertygad om att kunskap hjälper dessa patienter. Det är viktigt att veta hur kroppen och nervsystemet fungerar. Det finns dessutom många sätt att stärka kroppen i sin helhet. Då kan hopplöshet bytas mot hopp, säger Stefan Bergman.

 

Välkommen du också till föreläsningen – När smärtan är sjukdomen
Plats: Staffansalen i Söndrum
Tid: 6 maj kl 18:00
Anmälan: vcbackagard@regionhalland.se, eller ring 035-134301

 

För mer information:
Stefan Bergman Specialistläkare och professor i allmänmedicin: 070-265 68 30
Åsa Hansson, kommunikation Närsjukvården: 0720-83 20 51