Direkt till innehållet

Halländsk kulturtolksdoula till FN:s kvinnokonferens i New York

Publicerad: 2019-03-07 Senast ändrad:

På lördag åker kulturtolksdoulan Mavis Neo Bengtsson och barnmorskan Jennie Dalsmark till FN:s kvinnokonferens för att presentera det halländska projektet Doula & kulturtolk där utlandsfödda kvinnor får stöd under och efter sin graviditet.

Kulturtolksdoulorna finns till för att överbrygga skillnader i språk och kultur och samtidigt förbättra det medicinska utfallet för mor och barn.

– Doulorna ger stöd och skapar trygghet för de gravida kvinnorna och deras familjer, samtidigt som de underlättar kommunikationen mellan barnmorskor och familj, säger Jennie Dalsmark, som är verksamhetsledare i projektet  som drivs av föreningen Aligi.

Under de två år som verksamheten pågått så har kulturtolksdoulorna varit med vid ett 100-tal förlossningar. I Halland finns 22 utbildade doulor som pratar tio olika språk.Doulorna träffar de blivande föräldrarna både före och efter födseln och är med under hela förlossningen.

Projektet är en del av Region Hallands satsning på förbättrad förlossningsvård och kvinnors hälsa. Satsningen har finansierats med statliga medel under 2017–2018.

På plats i New York visas även en pop up-utställning med bilder av fotograf Elisabeth Ubbe som följt kulturtolksdoulornas arbete.