Direkt till innehållet

Halländska patienter fortsatt mycket nöjda med vården

Publicerad: 2018-09-11 Senast ändrad:

I dag presenteras resultatet av Nationella Patientenkäten som handlar om vård på sjukhus och specialistmottagningar. Årets mätning av hur de halländska patienterna upplever vården visar fortsatt ett mycket gott resultat, Halland ligger även i år i toppskiktet.

Patienter som har haft kontakt med sjukvården har i enkäten fått svara på frågor kring hur de upplever; tillgänglighet, information & kunskap, kontinuitet & koordinering, respekt & bemötande, delaktighet & involvering, emotionellt stöd och helhetsintryck. Svaren visar att det halländska resultatet står sig mycket gott i jämförelse med riket i stort. Inom samtliga områden ligger Region Halland även i år bättre till än riket i stort.

– Vi börjar bli vana vid goda resultat i Region Halland men det är alltid extra glädjande med mätningar som just vittnar om positiva patientupplevelser, säger Jörgen Preuss, tillförordnad regiondirektör. Utöver det fina arbete medarbetarna som möter patienterna gör, så sker just nu också många spännande utvecklingsarbeten för att ytterligare öka vårdkvaliteten i olika perspektiv.

Enkäten som genomfördes i våras besvarades av patienter som fått vård på sjukhus och specialistmottagningar. Med det menas både patienter som legat på sjukhus och de som besökt en sjukhusmottagning. Även privata vårdgivare finns med. Mätningen omfattar inte den psykiatriska vården. Årets enkät besvarades av 6 526 hallänningar vilket var en svarsfrekvens på 46 procent, en siffra som ligger i nivå med övriga regioner och landsting.

Nationella patientenkäter genomförs återkommande. Nästa gång patienter som fått vård på sjukhus eller specialistmottagningar får svara om hur de upplever kvaliteten på vården är planerad till 2020

Fakta om Nationell patientenkät

Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården.

Patienters synpunkter på vården är en viktig källa för att ständigt förbättra vården. Genom att delta i Nationell Patientenkät får patienter möjlighet att berätta om och svara på frågor rörande sina erfarenheter och upplevelser av vården.

Resultaten används för att förbättra och utveckla vården utifrån ett patientperspektiv, samt vara ett underlag för jämförelser mellan vårdenheter och ett redskap för styrning och ledning.

Vill du veta mer om Nationell Patientenkät eller ta del av det nationella resultatet, läs vidare på SKLs webbsida!