Direkt till innehållet

Halländska projekt får drygt 30 miljoner från EU-fonder

Publicerad: 2019-12-19 Senast ändrad:

Strukturfondspartnerskapet för Västsverige, där Halland ingår, beslutade på sitt möte den 13 december om finansiering på totalt 149,5 miljoner kronor från EU:s regional- och socialfond till olika projekt i Västsverige, av dem får projekt i Halland 30,3 miljoner kronor.

Strukturfondspartnerskapet har prioriterat sju projekt i Halland som får pengar, det handlar bland annat om Hållbar kompetens i Halland och Hållbar utveckling inom naturturism.

Hållbar kompetens i Halland, som drivs av Region Halland, får nästan 5.5 miljoner kronor och beloppet ska gå till att höja kunskap och kompetens för att klara av att möta den allt större mängden gäster som kommer till länet och deras behov av hållbara produkter med en hög kvalitet.

Hållbar utveckling inom naturturism får drygt 2,6 miljoner och det projektet handlar främst om att utveckla befintliga besöksnäringsföretag i det halländska kustnära inlandet och landsbygden utanför tätorterna och har fokus på cykling, vandring, kajak & kanot, vilt/naturguidning, fiske och naturnära matupplevelser. Projektet, som drivs av Region Halland, ska också inspirera fler att starta besöksnäringsverksamhet inom naturturism.

– I Halland har vi nu flera riktigt bra projekt som jobbar för att stärka ett hållbart Halland. Att redan beviljade projekt nu också får en förlängning tyder på god kvalité. Det är glädjande att det finns en trygg finansiering av både nya och gamla projekt, säger Helene Andersson, (c) ordförande i tillväxtutskottet, Region Halland.

Övriga halländska projekt som får pengar är:
•Målmedveten på hemmaplan/Hylte kommun (15.8 miljoner kr)
•Hallands Matgille/Signerat Halland (2.6 miljoner kr)
•AI.m 2.0/Högskolan i Halmstad (1.6 miljoner kr)
•Marknadslyftet /IUC Halland (1.1 miljoner kr)
•CooCreate/Coompanion (953 000 kr)

 

Fakta:
Strukturfondspartnerskapet för Västsverige är ett av åtta partnerskap i Sverige. Partnerskapet ska underlätta för gemensamma nationella och regionala prioriteringar mellan regional utvecklingspolitik, arbetsmarknadspolitik och EU:s sammanhållningspolitik. Partnerskapet har till uppgift att prioritera bland godkända ansökningar till det regionala utvecklingsfondsprogrammet och socialfondsprogrammet. Syftet med Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, är att stärka ekonomisk och social sammanhållning inom EU genom att minska de regionala skillnaderna. Pengar från Europeiska socialfonden (ESF) ska stärka regionala projekt som skapar jobb, hjälper näringslivet och stärker kompetensen hos individer.