Direkt till innehållet

Hallandspolitiker prisas för engagemang i forskning och utveckling

Publicerad: 2022-11-28 Senast ändrad:

Regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson (M) tilldelas Forska!Sveriges politikerutmärkelse för sitt engagemang i att skapa förutsättningar för forskning som utvecklar vården.
− Halland har ett brett samarbete för att göra vården bättre och mer träffsäker för invånaren. Framgångsfaktorerna är tydlig riktning, invånarperspektiv och mod, säger hon.

Hur data och information används i vården är viktigt för att lösa stora utmaningar framåt. Vården blir alltmer informationsdriven. Användandet av data kan ge högre precision och en bättre överblick över komplexa vårdstrukturer. Rätt använd kan den vårdinformation som finns i våra system utgöra stöd för såväl medicinska beslut som för ledning och styrning inom sjukvården.

− Jag är övertygad om att vi måste våga pröva nya vägar både i det dagliga arbetet och genom olika samarbeten och samtidigt bidra till en utvecklad juridik på området. Vi har så mycket information som kan hjälpa fler att bli ännu bättre om vi nyttjar potentialen, säger Mikaela Waltersson.

Halland ligger långt fram med arbetet inom informationsdriven vård, där styrkorna är att integrera verksamheter, näringsliv, myndigheter, akademi och andra offentliga aktörer i samverkan för forskning och utveckling som skapar nytta för invånaren och en bättre och mer resurseffektiv sjukvård.

FoU Halland är den verksamhet i regionen som arbetar för att främja forskning och innovation i sjukvården. Magnus Clarin är FoU-chef med en bakgrund på Högskolan i Halmstad. Han ser forskning som en naturlig komponent inom alla delar av hälso- och sjukvården. Det är när forskningen och vården är integrerad som de stora vinsterna uppstår.

− Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för starka forskningsmiljöer i Halland som stärker kopplingen mellan forskning och vård och gör att vi kan använda data för att bättre förstå våra egna verksamheter, säger Magnus Clarin och beskriver hur arbetet pågår i olika delar av vårdkedjan, från primärvård till specialistvård.
Styrkan i Halland beskriver han som ett gemensamt engagemang och en närhet mellan samverkande parter och beslutsfattare.

− Region Halland har satsat på detta länge och med tydlig riktning. Det finns en stark och naturlig koppling till Högskolan i Halmstad som har byggt upp forskningsmiljöer med nära koppling till näringslivet. Detta har gjort att vi i dag har en bred och omfattande forskning som spänner över flera verksamhetsområden och det är ganska unikt, säger Magnus Clarin.

Om utmärkelsen
Forska!Sverige är en stiftelse som arbetar för att bidra med kunskap om medicinsk forskning och utveckling. Mikaela Waltersson får stiftelsens politikerutmärkelse för sitt arbete med att ge professionen utrymme för forskning och utveckling i vården.
Här kan du läsa mer