Direkt till innehållet

Hållbarhet på agendan när tillväxtutskottet träffade företagare som arbetar med cirkulär ekonomi

Publicerad: 2020-10-23 Senast ändrad:

Region Halland arbetar för att bidra till att det halländska samhället och näringslivet ska klara, och kunna dra nytta av, den gröna omställningen och skapa en grön tillväxt. Under onsdagen den 21 oktober träffade politikerna i Region Hallands tillväxtutskott tre företag i Varberg som arbetar med cirkulär ekonomi för att få en ökad kunskap i hur det fungerar i praktiken.

– Det är väldigt intressant att få höra hur några företag i Halland arbetar för att bland annat ta tillvara på råvaror och resurser istället för att kasta bort dem efter användning. Det är en viktig del i arbetet för att nå en grön omställning, säger Helene Andersson (C), ordförande i tillväxtutskottet.

Cirkulär ekonomi – för klimatsmart affärsutveckling

Cirkulär ekonomi handlar om ”ekonomi” i dess ursprungliga betydelse: att hushålla med resurser. Istället för dagens linjära ekonomi, som leder till stora mängder avfall, tar den cirkulära ekonomin tillvara ekonomiska värden genom att förlänga livslängden på produkter och material. Fördelarna är flera: lägre eller ingen klimatpåverkan; mindre råvaror, energi och vatten förbrukas; men framförallt så skapas nya affärsmöjligheter.

Bild som visar skillnaden på linjär och cirkulär ekonomi.

Tre företag i olika branscher – cirkularitet som gemensam nämnare

Under onsdagen gjorde tillväxtutskottet företagsbesök hos tre företag i Varberg (Taiga, BEWiSynbra och The Loop Factory). Företagen är verksamma inom olika branscher men arbetar samtliga utifrån en cirkulär affärsmodell med att öka sin affärsnytta genom att t.ex. använda materialet mer effektivt genom att återanvända och återvinna.

Det första företaget som besöktes var Taiga. Ett företag som arbetar med att utveckla klädsystem för krävande arbetsmiljöer.

– För oss är cirkulär ekonomi svaret på hur vi kan förlänga livslängden på plaggen vi säljer, till exempel genom framtidsadaptiv design, skötsel, reparera, återanvända och återvinna. Det är viktigt för oss då vi har många medvetna kunder som ställer krav, säger Maria Larsson, Hållbarhetskoordinator på Taiga.

Tillväxtutskottet (TU) och tjänstepersoner från Region Halland på besök hos Taiga. Från vänster: Lindha Feldin (strateg Region Halland), Ann-Mari Bartholdsson (näringslivschef Region Halland), Per Stané Persson (S) (TU), Maria Larsson (hållbarhetskoordinator Taiga), Christian Olsson Johansson (M) (TU), Helene Andersson (C) (TU), Therese Stoltz (S) (TU), Lasse Andersson (VD Taiga).
Tillväxtutskottet (TU) och tjänstepersoner från Region Halland på besök hos Taiga. Från vänster: Lindha Feldin (strateg Region Halland), Ann-Mari Bartholdsson (näringslivschef Region Halland), Per Stané Persson (S) (TU), Maria Larsson (hållbarhetskoordinator Taiga), Christian Olsson Johansson (M) (TU), Helene Andersson (C) (TU), Therese Stoltz (S) (TU), Lasse Andersson (VD Taiga).

 

Företag nummer två att få besök av tillväxtutskottet var BEWiSynbra. En verksamhet som är ett utav de ledande EPS (cellplast) tillverkarna i Europa.

– För fyra år sedan var vi helt linjära i vårt arbetssätt, sedan dess har vi tagit stora steg i att arbeta med återvinning, men det är en utmaning att det ofta är billigare att köpa nytt material än att återvinna. För mig handlar arbetet med cirkulär ekonomi om att överleva eller inte i framtidens bransch, de företag som inte arbetar med de här frågorna kommer få det svårt att överleva i framtiden, säger Martin Bekken, Business Development på BEWiSynbra.

Martin Bekken från BEWiSynbra (längst till höger) visar ett av deras insamlingskärl på en återvinningscentral i Varberg.
Martin Bekken från BEWiSynbra (längst till höger) visar ett av deras insamlingskärl på en återvinningscentral i Varberg.

 

Dagens sista företagsbesök gjordes hos The Loop Factory, som är specialister på att hjälpa sina kunder utveckla och förverkliga hållbara lösningar inom t.ex. material, produkter och teknologi.

– De praktiska miljöerna är väldigt viktiga så man kan testa mer hållbara lösningar, men jag upplever att det finns ett glapp mellan forskning och industrierna. För oss handlar det om att börja göra! Det är då man lär sig själv och även sin organisation att bli mer cirkulära, säger Anna Altner, VD på The Loop Factory.

Dagen avslutades med att tillväxtutskottet samtalade om dagens samlade intryck och perspektiv lyftes kring hur man kunde påverka och föra in de här frågorna i Region Hallands framtida arbete.

– Det blev en bra dialog kring vad kan vi i Region Halland, tillsammans med våra samverkanspartners, använda för verktyg för att stimulera ett arbete i en mer hållbar riktning? För vi kan vara säkra på att efterfrågan kommer att finnas, säger Helene Andersson (C), ordförande i tillväxtutskottet.

Om Regionstyrelsens tillväxtutskott

Region Halland är en politiskt styrd organisation och det är Regionstyrelsen som leder och samordnar Region Hallands arbete. Inom Regionstyrelsen finns tre utskott varav tillväxtutskottet (TU) är ett. Här arbetar man med frågor som rör regional tillväxt och utveckling, exempelvis näringslivsutveckling