Direkt till innehållet

Halmstad är värdstad för nationell kulturkonferens

Publicerad: 2019-10-16 Senast ändrad:

I år är Halmstads kommun och Region Halland värdar för Sveriges kommuner och landstings (SKL) nationella kulturkonferens. Den äger rum 16-17 oktober på Kulturhuset Najaden.

Konferensen riktar sig till ledande politiker och tjänstemän från kommuner, regioner, stat samt representanter för kulturskapare och civilsamhälle.

Temat för konferensen är ”På plats” och den kommer att undersöka på vilka sätt kommuner, regioner och stat i samspel med civilsamhället kan bidra till, stärka och främja konst och kultur lokalt. Detta för att kunna uppleva, producera och delta i kulturlivet oavsett var en bor och verkar.

Under dagarna fördjupar vi oss i demografiska, geografiska och strukturella utmaningar och möjligheter. Vi kommer också utforska relationerna mellan platsutveckling och kulturliv och se närmare på vilken roll digitalisering kan spela i sammanhanget. Vi vill försöka få syn på normer och föreställningar om olika platser och hitta kreativa förhållningssätt som möjliggör utveckling. Deltagarna får ta del av aktuell forskning och dela erfarenheter, verktyg och idéer.

Läs mer om kulturkonferensen