Direkt till innehållet

Halmstad står värd för Sveriges Museers Vårmöte 2022

Publicerad: 2021-04-29 Senast ändrad:

Vårmötet är branschens viktigaste och tyngsta mötesplats som samlar deltagare från hela Sverige. Under tre dagar hålls föreläsningar och panelsamtal. Programpunkterna samlas in från hela Museisverige. Vårmötet turnerar i landet, och den här gången föll valet på Halmstad.

– Det är verkligen roligt att Vårmötet 2022 blir i Halmstad. Det kommer – förhoppningsvis – att vara det första fysiska mötet efter ett inställt Vårmöte 2020 och ett digitalt 2021 med anledning av pandemin. Det gör det extra angeläget att träffas för att utbyta värdefull kunskap i museibranschen. Vårmötet är museibranschens viktigaste möte och Halmstad kommer att visa att branschen står stark och enad även efter en oerhört tuff tid för museerna, säger Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare Sveriges Museer.

Entusiasmen kring att få visa upp Halmstads och Hallands kulturella utbud är stor. Här finns många besöksmål som är intressanta ur ett branschintresse.

– Vi är mycket glada över att Sveriges Museers Vårmöte landar här. Halmstad bär på en lång tradition inom konsten och har ett starkt fäste inom det museala området med Hallands konstmuseum och Mjellby konstmuseum i spetsen. Museisektorn står inför stora utmaningar, men också fantastiska möjligheter. Vi behöver mer än någonsin slå våra kloka i huvuden ihop hur vi ska navigera mot en hållbar framtid, säger Karolina Peterson, enhetschef för konst på kulturförvaltningen vid Halmstads kommun.

– Vi är dessutom stolta över att få visa hur fint vårt konstmuseum blev efter flera års om- och tillbyggnad. Efter invigningen senhösten 2019 hann vi bara ha öppet några månader innan pandemin slog till. Så det blir som ett nytt avstamp för verksamheten säger Magnus Jensner, Museichef på Hallands konstmuseum.

Ett ”riktigt” fysiskt möte ser vi fram emot i april nästa år, då Halmstad är stolt värdstad för Vårmötet som brukar ha 400 – 500 deltagare.

I hela processen med att värva mötet har Halmstad Convention Bureau på Destination Halmstad lett arbetet i samverkan med de lokala värdarna för Sveriges Museers vårmöte; Halmstads kommun och Stiftelsen Hallands länsmuseer i samarbete med Region Halland.

Se filmen som presenterar Halmstad som värdstad (filmen visas på YouTube)