Direkt till innehållet

Hur jämställt och jämlikt är Halland?

Inte speciellt mycket. Det visar en unik analys som Region Halland tagit fram tillsammans med Länsstyrelsen i Halland. Kvinnor har, till exempel, högre utbildning än män, men trots det tjänar männen 80 000 kronor mer per år i snitt. 80 000!

Publicerad: 2019-02-14 Senast ändrad:

För att synliggöra hallänningarnas liv och livsvillkor utifrån jämställdhet och jämlikhet under hela livet, har analysen ”Från vaggan till graven” tagits fram. Resultatet går att ta del av i ett mer lättillgängligt format under konceptet ”Jämnt ska vara jämt”. Här finns texter, filmer, illustrationer och material som kan användas i fortsatta diskussioner.

– I Halland ligger vi i topp inom många områden, men jämställdheten är ett område där vi helt klart ligger efter i dag och behöver jobba målmedvetet för att komma till rätta med, säger Mikaela Waltersson (M), regionstyrelsens ordförande.

Konceptet ”Jämnt ska vara jämt” är ett första steg i det arbetet. Tanken är att det ska användas i företag, föreningar och naturligtvis i regionen och andra offentliga aktörer.

De förutsättningar som hallänningarna får i livet har koppling till kön, etnicitet, funktionalitet, ålder, socioekonomi och andra grupptillhörigheter. De påverkar våra livsval – allt från fritidsaktiviteter, studieval, yrkesval och inte minst vem som ska ta huvudansvaret under föräldraledigheten. Detta får konsekvenser på människors liv som påverkar både hälsan och ekonomin – livet ut.

– Analysen visar hur viktigt det är att inte ta jämställdheten för given, även om Sverige hör till världens mest jämställda länder, säger landshövding Lena Sommestad.
– Vi har sedan flera decennier tillbaka en helt jämställd lagstiftning. Tanken är att män och kvinnor ska dela på ansvar för hem och barn och ha samma chanser i yrkeslivet. Men i praktiken ser det annorlunda ut.

För att Halland ska bli en mer jämställd och jämlik region behöver alla vara med och bidra. En bra start är att göra ”Jämnt ska vara jämt-testet” och diskutera resultatet med kollegor, vänner och familj.