Självprovtagning covid-19 - provsvar försenade

Många provsvar tar nu längre än 3 dygn från provet registrerades på 1177.se. Så fort provet är analyserat kommer svar via 1177.se. Ring ej 1177 eller vårdcentralen - de har inte information om provsvaret.

Om du väntar på provsvar - så kan du göra

Direkt till innehållet

Hur mår vi i Halland?

Tack, bra! Hallänningars hälsa fortsätter att utvecklas på ett positivt sätt. Men hur ser det ut med den psykiska hälsan? Och finns det skillnader i hälsa mellan olika grupper i Halland?

Våren 2018 genomförde Region Halland, i samverkan med Folkhälsomyndigheten och SCB, enkätundersökningen Hälsa på lika villkor i syfte att följa befolkningens hälsoutveckling över tid och för att finna förbättringsområden i arbetet med en god och jämlik hälsa.

Enkätundersökningens resultat presenteras nu i kartläggningen ”Så mår vi i Halland”. Den är ett viktigt kunskapsunderlag för att kunna göra välgrundade prioriteringar av insatser för att stärka befolkningens hälsa. Både på regional och lokal nivå samt på kort och på lång sikt.

Här kan du ta del av hela kartläggningen Så mår vi i Halland! 

 

Publicerad: 2019-04-24

Senast ändrad: