Direkt till innehållet

Hur mår vi i Halland?

Tack, bra! Hallänningars hälsa fortsätter att utvecklas på ett positivt sätt. Men hur ser det ut med den psykiska hälsan? Och finns det skillnader i hälsa mellan olika grupper i Halland?

Publicerad: 2019-04-24 Senast ändrad:

Våren 2018 genomförde Region Halland, i samverkan med Folkhälsomyndigheten och SCB, enkätundersökningen Hälsa på lika villkor i syfte att följa befolkningens hälsoutveckling över tid och för att finna förbättringsområden i arbetet med en god och jämlik hälsa.

Enkätundersökningens resultat presenteras nu i kartläggningen ”Så mår vi i Halland”. Den är ett viktigt kunskapsunderlag för att kunna göra välgrundade prioriteringar av insatser för att stärka befolkningens hälsa. Både på regional och lokal nivå samt på kort och på lång sikt.

Här kan du ta del av hela kartläggningen Så mår vi i Halland!