Direkt till innehållet

Hur vet jag om jag är vaccinerad mot mässling och vem ska jag fråga?

Publicerad: 2018-01-12 Senast ändrad:

Den som är född mellan 1960 och 1980 kan behöva vaccinera sig eller komplettera sitt skydd mot mässling. Vi rekommenderar att du rådgör med personalen på en vårdcentral eller vaccinationsmottagning om du är osäker på om du behöver vaccin.

Information om vilka vaccinationer du fått kan finnas arkiverad på olika ställen och ibland vara svår att leta reda på. Är du osäker så ges vaccin. Det medför inga ökade risker för biverkningar även om du redan skulle vara vaccinerad, eller om du haft mässling.

De flesta har ett bra skydd

Risken för en mässlingsepidemi är mycket låg, eftersom de flesta i Sverige har ett livslångt skydd mot mässling, genom att antingen ha haft mässling som barn eller vara vaccinerade i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

  • De som är födda före 1960 har i regel haft mässling som barn och är därmed immuna.
  • De som är födda på 60-talet har varierande immunitet, en del kan riskera att bli smittade av mässling.
  • De som är födda mellan 1970 – 1980 kan ha fått en dos vaccin som barn, men det varierar. Skyddseffekten efter en dos vaccin är bra, men inte fullgod, som efter två doser vaccin.
  • De allra flesta som är födda efter 1980 har fått två doser vaccin

Sannolikhet för genomgången mässling respektive vaccination mot mässling utifrån födelseår, för personer uppvuxna i Sverige

Födelseår: före 1960
Haft mässling? I stort sett alla har haft mässling.
Vaccination erbjuden? Nej.

Födelseår: 1960-1969
Haft mässling? Nästan alla har haft mässling.
Vaccination erbjuden? Personer födda i slutet av 1960-talet kan ha erbjudits vaccination i förskoleåldern om de inte redan hade haft mässling.

Födelseår: 1970-1974
Haft mässling? Många har haft mässling
Vaccination erbjuden? En del har vaccinerats med mässlingsvaccin under andra levnadsåret. De flesta har vaccinerats med en dos MPR-vaccin i skolan. Majoriteten har alltså fått minst en dos vaccin mot mässling.

Födelseår: 1975-1980
Haft mässling? En avtagande andel har haft mässling.
Vaccination erbjuden? Nästan alla har vaccinerats med mässlingsvaccin under andra levnadsåret. De flesta har även vaccinerats med en dos MPR-vaccin i skolan. Majoriteten har alltså fått två doser vaccin mot mässling.

Födelseår: 1981 och senare
Haft mässling? De flesta har inte haft mässling.
Vaccination erbjuden? Nästan alla har fått två doser MPR-vaccin.

Personer uppvuxna utomlands utgör en heterogen grupp och individernas immunitet är beroende av hemlandets vaccinationsprogram och i vilken utsträckning sjukdomarna förekommit där under uppväxten. Källa: Folkhälsomyndigheten.

MPR-vaccin är ett kombinerat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund.