Direkt till innehållet

I dag flaggar Halland för Ukraina

Publicerad: 2023-02-24 Senast ändrad:

Ett år efter Rysslands invasion av Ukraina syns ännu inget slut på kriget och det svåra lidande som det för med sig. I dag flaggar Region Halland tillsammans med kommuner och regioner runt om i landet, till stöd för Ukraina och alla dem som drabbas av kriget.

För ett år sedan förberedde sig Halland gemensamt för höjd beredskap och ett akut flyktingmottagande, där myndigheter och organisationer hade sina viktiga roller. Det påbörjades också ett intensivt arbete kring den egna beredskapen.

Efter det har samarbetet fortsatt mellan myndigheter och regioner. Frågan om civilförsvar och uthållighet är prioriterad och kommer att fortsätta utvecklas framåt. Samtidigt finns ett stort engagemang i stödet till Ukraina från alla delar av samhället.

Region Halland skickar löpande bistånd i form av sjukvårdsmateriel till krisdrabbade områden. Arbetet sker tillsammans med biståndsorganisationen Human Bridge som tar emot sjukvårdsmateriel och utrustning som skänks från Sveriges regioner. Även en ambulans har donerats, då via organisationen Blåljus i samverkan.

Human Bridge har hittills förmedlat cirka 40 trailers med sjukvårdsmateriel från svenska sjukhus till Ukraina och till flyktingstöd i närliggande regioner.

− Det finns en nationell samverkan kring stödet och det är viktigt för att veta att stödet är ändamålsenligt, men också för att ha en överblick över vilket material som lämnar regionerna, säger Mikaela Waltersson, som menar att samordningen är viktig för uthålligheten.

− Vi behöver vara uthålliga och fortsätta arbeta tillsammans och där är den egna beredskapen en förutsättning, säger Mikaela Waltersson och tillägger; och omvärldsoro sätter fingret på viktiga områden för oss att arbeta med, tillsammans med en beredskap för det oförutsedda.