Direkt till innehållet

Idag flaggar Region Halland för Ukraina på deras självständighetsdag

Publicerad: 2022-08-24 Senast ändrad:

Initiativet har kommit till landets alla kommuner och regioner via SKR från Ukrainas ambassad.

Sex månader efter Rysslands invasion av Ukraina ser vi ännu inget slut på kriget som drabbar enskilda människor, verksamheter och hela världen.
Region Halland bidrar på olika sätt till de behov som Ukraina har. Det är biståndsorganisationen Human Bridge som tar emot utrustning som Hallands sjukhus donerar och det handlar exempelvis om operationsbord, britsar, sängar, övervakningsutrustning, respiratorer, kuvöser, endoskopi och narkos. Dessutom skickas överblivet engångsmaterial, olika slags sterila operationsinstrument, diagnostikmaterial, mindre apparatur samt mobil röntgenutrustning, ultraljud, EKG, behandlings- och operationslampor.