Direkt till innehållet

Inblick på en intermediär vårdavdelning

På Hallands sjukhus Halmstad och Varberg finns intermediära vårdavdelningar (IMA) där patienter med covid-19 som har behov av extra andningshjälp vårdas. Helena Wallin arbetar som sjuksköterska på IMA vid Hallands sjukhus Halmstad och berättar om deras arbete.

Publicerad: 2020-04-23 Senast ändrad:

Patienter som vårdas på en intermediär vårdavdelning har covid-19 och behöver extra andningshjälp och ibland understödjande behandling, men de är inte i behov av respiratorvård.

– Hos oss finns möjlighet att ge extra syrgas, så kallad högflödesbehandling. Här kan patienten också få hjälp med bland annat stabilisering av andning och återhämtning av lungorna, berättar Helena Wallin.

Vanligtvis tas patienter med behov av högflödesbehandling omhand på intensivvårdsavdelningen (IVA) eller infektionskliniken. Med anledning av det ökade inflödet av patienter med covid-19 som är i behov av extra andningshjälp har nu Hallands sjukhus för första gången sedan några veckor tillbaka infört intermediära vårdavdelningar i Halmstad och Varberg.

Den intermediära vårdavdelningen är placerad nära IVA i Halmstad.

– Vi har ett gott samarbete med intensivvårdsavdelningen och får stöd av deras personal i behandling av patienter och när det gäller den medicintekniska utrustningen. De lär oss mycket, säger Helena Wallin.

Vilka jobbar på en intermediär vårdavdelning?
På avdelningen arbetar sjuksköterskor och undersköterskor som vanligtvis arbetar tillsammans på akutvårdsavdelningen. Här arbetar också läkare från medicinkliniken, fysioterapeut/sjukgymnast, dietist, vårdnära service, städ, medicinsk sekreterare (på distans). Avdelningschefer är Annelie Ekengren Eliasson och Malin Gottfridsson, biträdande. Narkosläkare finns också att nå för konsultation.

Sjukhuskyrkan och en psykolog finns tillgängliga för både patienter och personal vid behov av psykosocialt stöd.

– Många på sjukhuset befinner sig just nu utanför sin trygghetszon och alla hanterar det olika, även jag och mina kollegor. Men vi antar utmaningen och gör det bästa vi kan. Vi arbetar tillsammans mot samma mål – att rädda så många liv vi kan, avslutar Helena Wallin.

Helena Wallin utanför vårdsal på IMA Halmstad.
Vårdsal på IMA Halmstad.
Helena Wallin, intill apparatur för högflödesbehandling på IMA Halmstad.
Undersköterska, sjukgymnast, sjuksköterskor och läkare utanför IMA Halmstad.