Självprovtagning covid-19 - provsvar försenade

Många provsvar tar nu längre än 3 dygn från provet registrerades på 1177.se. Så fort provet är analyserat kommer svar via 1177.se. Ring ej 1177 eller vårdcentralen - de har inte information om provsvaret.

Om du väntar på provsvar - så kan du göra

Direkt till innehållet

Uppdaterad: Information om intrång i självprovtagningens system

2021-06-24

InfoSolutions har nu slutfört sin kartläggning av dataintrånget vars orsak sedan tidigare är åtgärdad, se nedan. Rapporten visar att ingen data om personer i Halland som använt självprovtagningen har lästs. Det är sedan innan klart att ingen data spridits, raderats, redigerats eller hämtats till annan lagringsyta.

2021-06-18

Den 18 juni fick Region Halland en första information från Folkhälsomyndighetens leverantör för självprovtagning om att ett intrång hade gjorts i databasen som används för att registrera prover som tas för covid-19.

Utifrån ny information den 19 juni, framgår att intrånget innebar att någon kommit åt personuppgifter i systemet. Händelsen rör samtliga regioner som använder Folkhälsomyndighetens upphandlade leverantör. Leverantören för självprovtagning, InfoSolutions, har tillsammans med ett säkerhetsbolag identifierat och åtgärdat det som gjorde att intrånget kunde ske. Systemet ska enligt leverantören därmed vara säkrat igen.

Region Halland ser mycket allvarligt på händelsen. Det är en självklarhet att man som invånare ska kunna känna sig trygg med att de personuppgifter som finns i systemen, hanteras på ett säkert sätt. Händelsen är föremål för polisutredning.

Mer information finns på InfoSolutions hemsida.

 

Publicerad: 2021-06-24

Senast ändrad: