Direkt till innehållet

Inga fler smittade på Ambulanssjukvården

Publicerad: 2020-10-08 Senast ändrad:

Ambulanssjukvården Hallands krisledningsgrupp följde upp covid-19-smittan i Falkenberg på torsdagen.

Samtliga medarbetare på ambulansstationen som blev provtagna under förmiddagen har testat negativa.

-Ambulanspersonalen arbetar enligt Vårdhygiens och Folkhälsomyndighetens riktlinjer om basala hygienrutiner och social distansering. Invånarna i Region Halland kan känna sig trygga. De tas om hand på ett säkert sätt om och när de behöver våra insatser, säger Ambulanssjukvården Hallands verksamhetschef Kenth Ahlin.

Kontaktperson: Kenth Ahlin

073-202 39 28