Direkt till innehållet

Interna bokningslänkar kom på avvägar

Publicerad: 2021-03-11 Senast ändrad:

Under sen eftermiddag på onsdagen fick vi kännedom om att de digitala ingångar som personalen använder för att boka in vaccinationer mot covid-19 har kommit på avvägar och kunnat användas av invånare som därigenom kunnat boka tid utan e-legitimation innan den digitala bokningen öppnat. Dessa ingångar är nu stängda för all användning.

Därför har vi nu ytterligare behövt strama åt kontrollfunktionerna i bokningen. Det innebär ett säkrare inloggningsförfarande även för bokningspersonalen eftersom vi har exempel på missbruk av nuvarande bokningssätt.

De invånare som nu kunnat boka digitalt med hjälp att ingångarna som spridits från Region Halland, innan digitala bokningen öppnat, kommer att bokas av. I dagsläget går det inte att säga hur många personer som på detta sätt i förväg kunnat boka en tid.

Vi arbetar hela tiden med att nå balans mellan att på ett så effektivt sätt som möjligt säkerställa att den bestämda prioriteringsordningen för vaccinering följs, och samtidigt att göra det så enkelt som möjligt för såväl invånaren som all den bokningspersonal som är engagerad från flera olika aktörer. Vi kommer att fortsätta att arbeta med balansen mellan tillgänglighet och enkelhet för såväl invånare som personal med nödvändig säkerhet och kontroll under hela vaccinationsförloppet.

Ovanstående händelser påverkar alltså inte invånarnas möjlighet att boka digitalt med hjälp av e-legitimation.

 

 

 

 

 

.