Direkt till innehållet

Kampanj vill uppmärksamma ökande bedrägerier

Publicerad: 2023-03-02 Senast ändrad:

I takt med att vi använder allt fler digitala tjänster har bedrägerierna ökat. Vid flera tillfällen de senaste månaderna har personer utgett sig för att ringa från Region Halland vid bedrägeriförsök.

Just nu pågår en kampanj där polisen vill få oss att vara mer på vår vakt mot bedrägeriförsök via telefon och att inte lämna ut koder eller logga in på uppmaning av en uppringare. De här brotten drabbar till stor del äldre, förklarar Anders Börjesson, chef för polisområde Halland:

− Bedrägerierna blir alltmer avancerade, vi uppmanar att lägga på luren vid minsta misstanke. Ofta säger bedragarna att de ringer från banken, polisen eller någon myndighet som den äldre har förtroende för. Inte sällan är det bråttom och personen som ringer ”hjälper” till att lösa det påhittade problemet. Under tiden försvinner pengar från den äldres konto.

De senaste månaderna har flera personer hört av sig till Region Halland och berättat att de har blivit uppringda och uppmanade att använda bank-id av någon som utgett sig för att representera regionen.

– Regionens verksamheter ringer ju upp patienter om man bett om ett samtal från exempelvis sin vårdcentral och där ser bedragarna säkert en möjlighet. Men det är viktigt att understryka att Region Halland aldrig ringer upp oanmält och ber någon att logga in med bank-id, säger Björn Evertson, tillförordnad säkerhetschef i Region Halland och tillägger att lyckligtvis i de aktuella fallen har personerna anat oråd, lagt på luren och inte följt bedragarnas instruktioner.

Han betonar att alla invånare i Halland kan känna sig trygga med regionens digitala tjänster och trygga i kontakterna med Region Halland. Det viktiga är att vara vaksam och medveten om att det finns de som vill utnyttja myndigheters trovärdighet för kriminella ändamål. Där kan en kampanj som polisens i det här fallet väcka frågan och bidra till ökad medvetenhet.

– Kriminella vill utnyttja det förtroende som finns hos invånaren. Det är jätteviktigt att uppmärksamma de här frågorna och att bedragarna inte får skada förtroendet för samhällets digitala tjänster, som ju är ett viktigt stöd för oss alla i vardagen, säger Björn Evertson.

Läs mer om polisens kampanj här:

Telefonbedrägerier | Polismyndigheten (polisen.se)