Direkt till innehållet

Klart med tillförordnad regiondirektör

Publicerad: 2023-01-11 Senast ändrad:

Den 5 februari avslutar Jörgen Preuss sin tjänst som regiondirektör i Region Halland i samband med pensionering. Rekrytering av ny ordinarie regiondirektör pågår.

Innan en ny regiondirektör är på plats blir nuvarande HR-direktör Cristine Karlsson tillförordnad regiondirektör, enligt beslut i regionstyrelsens arbetsutskott under onsdagen. Det kommer också att inrättas en ny tjänst som biträdande regiondirektör, som Cristine Karlsson kliver på när regiondirektör är på plats. Indre Grimpe, som nu är HR-chef på Regionkontoret, blir tillförordnad som HR-direktör. Rekrytering kommer att påbörjas till tjänsten som HR-direktör.

Cristine Karlsson har över 20 års erfarenhet genom olika roller och tjänster i Region Halland inom de olika förvaltningarna. Hon har jobbat i regionledningsgruppen sedan 2013.

– Innan en ny regiondirektör är på plats är det viktigaste för oss att vi har ett fortsatt stabilt ledarskap som kan fortsätta leda i den riktning vi vill ha, säger Mikaela Waltersson (M), regionstyrelsens ordförande. Vi är övertygade om att Cristine kommer att axla rollen på allra bästa sätt under den här tiden.

Det är inte heller en främmande roll för Cristine Karlsson, efter att under många år arbetat nära och bistått regiondirektör:

– Det här känns både spännande och naturligt för min del, säger Cristine Karlsson. Jag har stor respekt för att det är en viktig och utmanande roll, men jag är inte ensam. Jag har god kännedom både om vår riktning och organisation och värdesätter de samarbeten vi har. För mig är ett jobb i offentlig sektor en av de mest intressanta, spännande och utmanande arbeten man kan ha, eftersom det är en verksamhet som är så viktig för så många människor och för samhället.

Cristine Karlsson är i grunden utbildad socionom, 51 år gammal och bor i Skummeslöv. Hennes tjänst som tillförordnad regiondirektör börjar 6 februari och pågår tills tjänst som ordinarie regiondirektör är på plats.