Direkt till innehållet

Kostnadsfri sjukresa i samband med vaccination mot covid-19

Publicerad: 2021-01-12 Senast ändrad:

Personer med hemtjänst och personer med LSS-insatser ska få kostnadsfri sjukresa i samband med vaccination mot covid-19, det har Region Halland beslutat.

Bakgrunden är att man vill underlätta för dem som har svårt att ta sig till en vårdcentral och ingen ska behöva avstå vaccineringen av ekonomiska skäl. Vaccinationen mot covid-19 är kostnadsfri. Därför erbjuder nu Region Halland personer med hemtjänst (ej in-skrivna i hemsjukvård) och personer med LSS-insatser (exkl. personer i LSS-boende) kostnadsfri sjukresa till och från vårdcentral i samband med vaccinationen. Personer som har hemtjänst och LSS-insatser kommer att vaccineras på tio utsedda vårdcentraler i länet.

– Det här känns som ett självklart beslut. Vi vill skapa förutsättningar för en hög vaccinationstäckning i Halland för att kunna skydda de som är i störst behov av att skyddas mot svår sjukdom och död, säger Helene Andersson (C), förste vice ordförande i Regionstyrelsen.

Normalt sett är inte sjukresor kostnadsfria i Region Halland om det handlar om förebyggande hälsovård och undersökningar, som vaccinering är ett exempel på.

Personer med hemsjukvård och personer i LSS-boende erbjuds vaccination på boendet och omfattas inte i erbjudandet.

Kostnaden för dessa fria sjukresor i samband med covid-vaccinering beräknas uppgå till maximalt 5 miljoner kronor och finansieras genom statsbidrag.