Direkt till innehållet

Kritik som samhällsfunktion diskuteras i Halmstad

Publicerad: 2020-02-28 Senast ändrad:

Hur vidmakthåller vi det fördjupade och kritiska samtalet?
Vilka former finns för kritik idag, vilka sätt ser vi i framtiden?
Hur lyfter vi kritiken som den viktiga samhällsfunktion det är och när ska vi börja erkänna att det är ett eget konstområde både nationellt och regionalt?

En scen med två stolar och två mikrofoner på varsin sida om ett litet bord.

Samtalet rör sig kring dessa och andra frågor när nätverket KaKo – Kulturbyråkratiskt avantgarde för den kritiska offentligheten träffas i Halmstad den 2–3 mars med Region Halland och Hallands Konstmuseum som värdar. Nätverket samlades för första gången i augusti 2019 i Stockholm.

Den nya kritiska offentligheten

Bland deltagarna finns offentliga och semi-offentliga organ som gör eller vill göra satsningar på kritiken samt representanter från olika organisationer som arbetar med frågor relaterade till kritikens ställning i den nya offentligheten.

Region Halland satsar sedan ett par år på kritik genom kritikstöd där halländska författare kan ansöka om att få ett verk diskuterat av professionella kritiker inför publik. Två av författarna som tagit del av stödet, Annika Bengtsson och Stefan Albrektsson, berättar under nätverksmötet om vad det betytt för deras konstnärskap.

Bland många programpunkter får deltagarna lyssna på Frida Sandström, författare och kritiker och Mats Bjerde, avdelningschef Konst och kultur, Kultur i Halland, som talar om en Konstkritikplattform för bild och form inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige.

Det blir också ett samtal med Mats Granberg, f d kulturredaktör på Norrköpings tidningar som numer arbetar med Norrköpings stadsbiblioteks öppna scen, om det kritiska samtalets frånvaro i Norrköpingsdebatten. Det handlar om den diskussion som flammat upp om konstens och kulturens suveränitet när Norrköpings stadsmuseum i sin utställning om nazism och medlöperi tog ner ett foto som en lokal politiker ansåg att de inte skulle ha uppe.

Se hela programmet för KaKo:s konferens i Halmstad

Läs mer om samtalet som hölls i Stockholm 26 augusti 2019