Direkt till innehållet

Kritikstöd ska hjälpa författare att utvecklas

Publicerad: 2020-09-16 Senast ändrad:

Kultur i Halland har antagit två halländska författares verk till Kritikstöd. Författarna är Lotte Wieslander och Kaisa Johansson, båda från Halmstad.

Kritikstödet syftar till hjälp för författare som vill komma vidare i sin konstnärliga utveckling och består i att man får sin senaste bok genomgången och diskuterad av två yrkeskritiker i ett offentligt samtal dit även författaren är bjuden som lyssnare. Stödet ska också främja kvalitetsutveckling och kvalitetsdiskussion om litteratur och dess roll i samhället.

Kritikstödet är också ett sätt för Region Halland att stödja det offentliga och fördjupade samtalet om konstens roll. Och ett sätt att visa kritikens viktiga roll i den offentliga debatten.

Kritiklabbet, som är en fristående redaktion med kritikerkompetens, har enligt uppdrag av Kultur i Halland valt ut de två böckerna och deras motivering är som följer:

Lotte Wieslanders bok Påfågelns barn som i en stark svensk tradition, i skönlitterär form berättar om ett okänt folk, deras traditioner, myter och historia – Yezidiernas.

Kaisa Johanssons novellsamling Prästens lilla kråka möjliggör diskussioner om novellkonsten som sådan, men också om litteratur och användbarhet. Boken lutar sig mot den brukslitterära trenden i den samtida bokutgivningen.

Kritikstödet genomförs under namnet ”Konstsamtal – Två kritiker om ett verk”. Samtalen äger rum senare i höst och publiceras även som podcast.