Direkt till innehållet

Kultur och skola har fått ny chef

Publicerad: 2022-06-02 Senast ändrad:

Karin Wettermark Jonsson har varit medierådgivare åt biskopen i Lund, arbetat med medborgardialog i Rosengård och varit nyhetsankare på Sveriges Radio i Malmö. Nu är hon aktuell som chef för Kultur och skola i Region Halland med start i höst.

Karin Wettermark Jonsson fotografera av Hans Jonsson.

Närmast kommer hon från en tjänst som kommunikationschef i Ängelholms kommun. Där anställdes hon 2015 med uppdraget att vara med och bygga upp en helt ny agil kommunorganisation med fokus på invånarservice, utveckling och gränsöverskridande samarbete.

– Förvaltningarna skrotades för att riva hinder och öka samarbetet över gränserna, säger Karin, som menar att det behövs många olika kompetenser för att lösa komplexa samhällsfrågor.

 

Resan fortsätter

Övriga svenska kommuner har visat stort intresse för Ängelholm där den agila resan fortsätter. Den tar aldrig slut. Det är poängen med ett agilt arbetssätt, att kunna leva i förändring.

– Jag är besjälad av det agila, säger Karin, som tänker ta med några frön i bagaget till Halland och förhoppningsvis så dem på sin nya arbetsplats.

En lämplig plats är kanske i gränslandet mellan kulturen och regionens skolor.
– Skolverksamheten är en så viktig verksamhet för framtiden och jag ser fram emot att lära om skolorna, ta vara på all den kompetens som finns där och bidra till utvecklingen.

 

Första kulturplanen

Under åren 2005–2015 arbetade Karin i Region Örebro län i tre funktioner: kommunikationschef, kommunikationsdirektör och – fyra år som kulturchef. Som kulturchef tog hon, bland annat, fram den första regionala kulturplanen för den nystartade regionen i samverkan med kommuner, kulturinstitutioner, professionella kulturskapare och föreningslivet.

 

Perspektivskifte

Karin är född i Stockholm, uppvuxen i Örebro och bor i Malmö. Sitt hjärta har hon på många ställen. Det handlar inte så mycket om platsen utan mer om relationer.

I grunden är hon socionom. Under några år arbetade hon med utsatta ungdomar i Örebro. Intresset för media och skrivande gjorde att hon sökte och kom in på journalistlinjen i Göteborg.

Kultur, media och kommunikation har sedan gått som en röd tråd genom hennes yrkesliv. Vilket jobb som varit roligast så här långt kan hon inte svara på.

– Det senaste är alltid det roligaste, säger Karin. Det jag är inne i är det som är känns viktigast.

 

Kulturen ska blomstra igen

Nu ska hon bli chef för Kultur och skola i Halland. Vad var det som lockade med Halland?

–  Att få återvända till ett så viktigt område som kultur och bildning kändes väldigt inspirerande, säger Karin. Konst, kultur och utbildning är helt avgörande för ett öppet, innovativt och demokratiskt samhälle.

Pandemin har varit förödande för stora delar av kultursektorn, konstaterar Karin, som ser som en viktig uppgift att bidra till att skapa förutsättningar för att kulturen ska blomstra i Halland igen.

 

Tur och retur

Karin pendlar i dag med tåg mellan Malmö och Ängelholm. I höst ska hon fortsätta över åsen.

– Det blir 25 minuter till per dag enkel väg, säger Karin, vars arbetsdagar börjar och slutar i Hyllie vid Öresundsbrons fäste. I bagaget från jobbet i Ängelholm tar hon med ett stark driv att tänka nytt, ett fokus på vad invånarna vill och, förstås, ett agilt sätt att arbeta och samverka.

 

Röster om Karin

Utvecklingsdirektör Bo-Josef Eriksson ser att Kultur och skola har fått en spännande och utvecklingsinriktad ny chef:

− Karin Wettermark Jonsson har en gedigen bakgrund och brinner för kultur och utbildning. Jag är säker på att hon kommer att vara en stor tillgång i sin nya roll.

Regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson (M) välkomnar Karin Wettermark Jonsson till en av regionens viktigaste roller.

− Utbildning och kultur är viktiga för Hallands utveckling och för att vi ska vara attraktiva som livs- och arbetsplats.

 

Fakta/ Karin Wettermark Jonsson

Ålder: 62

Bor: I Malmö

Familj: Fotograferande man, tre söner, tre barnbarn och lagotton förstås.

Trivs som bäst: Privat älskar jag att gå i skogen och vid havet, träffa familj och vänner och äta god mat tillsammans. På jobbet trivs bäst jag i kreativa samtal tillsammans med kollegor och medarbetare.

Tänker som bäst: På morgnarna…

Tillträder: 5 september.