Direkt till innehållet

Kunskapande kring bild- och formresidens i Sydsverige

Publicerad: 2021-06-08 Senast ändrad:

Nu är arbetsgruppen utsedd som ska samarbeta kring utveckling och synliggörande av bild- och formresidens i Sydsverige.

Gruppen ska gemensamt producera och arrangera en digital seminarieserie med fokus på kunskapsutbyte och residensutveckling under 2021–22.

Efter en utlysning som gick ut till bild- och formresidens i Sydsverige så har följande residens från tre olika regioner valts ut till arbetsgruppen:

  • IFÖ Center, Bromölla / Teresa Holmberg
  • Harp Art Lab, Harplinge / Mikael Ericson
  • The Mirror Institution, Jämjö / Joanna Sandell

 

De utvalda deltagarna besitter en bred kompetens som konstnärer och kuratorer inom bild- och formfältet. De representerar verksamheter som driver olika typer av residens; teoretiska- och produktionsinriktade liksom friare vistelseresidens och verkar i såväl nationell som internationell kontext. I ansökningarna lyftes en bredd av frågor och teman fram som är relevanta för bild- och formresidens i Sydsverige och som kan belysas i programserien.

En karta där regionerna som ingår i Regionsamverkan Sydsverige är markerade; Region Blekinge, Region Halland, Region Skåne, Region Kronoberg, Region Jönköpings län och Region Kalmar län.

Residens i en postpandemisk tid – Nya perspektiv på residens och residenssamverkan

Programserien riktar sig främst till de sydsvenska bild- och formresidensen, men i vissa fall kommer även kommuner, myndigheter och andra organisationer med intresse att kunna delta. Inbjudningar till programserien skickas ut under hösten.

Urvalet har gjorts av arbetsgruppen för residens inom Bild- och formgruppen, Regionsamverkan Sydsverige. I juryn medverkade Anneli Berglund, bild- och formutvecklare i Kalmar län, Torun Ekstrand, konstutvecklare i Region Blekinge och Charlotta Hanno, utvecklare för bild- och formområdet i Region Halland.

Bild- och formutveckling i Regionsamverkan Sydsverige

Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbete mellan Region Blekinge, Region Halland, Region Skåne, Region Kronoberg, Region Jönköpings län och Region Kalmar län.

Bild- och formutvecklare i de sex sydsvenska regionerna träffas regelbundet och har tagit fram riktlinjer och prioriteringar för bild- och formutvecklingen där växelverkan mellan stad och landsbygd, kunskapsutbyte och internationella nätverk är särskilda utvecklingsområden. En av gruppens prioriteringar är att stimulera och stötta utvecklingen av residensprogram. Fram till mars 2022 har gruppen medel från Kulturrådet att arbeta med detta och därefter fortsätter samverkan med medel från regionerna.

Läs mer om Regionsamverkan Sydsverige på www.regionsamverkan.se