Direkt till innehållet

Lantbruksutbildning för vuxna öppnar ny karriärväg

Publicerad: 2018-07-05 Senast ändrad:

I augusti 2018 startar för första gången på många år en grundläggande 40-veckorsutbildning i lantbruk för vuxna hallänningar som vill sadla om. Utbildningen arrangeras av Munkagårdsgymnasiet på uppdrag av Vuxenutbildningen i Varberg.

Utbildningen är till för dig som är ny i branschen eller vill utöka dina lantbrukskunskaper. Utbildningen ger breda kunskaper, såväl praktiskt som teoretiskt, inom djur, maskin, växtodling och ekonomi.

Ansökningstiden är förlängd till 31 juli

Informationen om kursen kom dessvärre ut sent i förhållande till kursstart och därför har antalet sökande inte blivit så stort som Vuxenutbildningen i Varberg hade hoppats. Förhoppningen är att fler ska vilja gå utbildningen och därför utökas nu ansökningstiden till den 31 juli.

Arbetsplatsförlagd praktik

Kurserna som man läser kommer från gymnasiets naturbruksutbildning. Studierna är skolförlagda med praktikperioder på totalt 14 veckor, då man är ute på en allsidig arbetsplatsförlagd praktik, på av skolan etablerade APL-platser.

Förutom att ge kunskaper till ett yrke inom näringen ger de också behörighet till startstöd från Jordbruksverket för dig som vill starta eget och fortsatta studier för dig som vill läsa vidare.

Läs mer om den grundläggande lantbruksutbildningen för vuxna.