Direkt till innehållet

Lättare för barn och unga med psykisk ohälsa att nå rätt vård

Publicerad: 2020-08-27 Senast ändrad:

Det kommer framöver att bli enklare för barn och unga (6-17 år) med psykisk ohälsa att få tillgång till rätt vård och behandling i Region Halland. Genom en gemensam väg in till vården kommer barnet/ungdomen att enklare få en första rådgivning och bedömning. Därefter får personen hjälp att komma i kontakt med rätt verksamhet utifrån behov.

Det nya arbetssättet kommer att starta upp under 2021 och syftet är att skapa en god tillgänglighet till såväl en första bedömning som till en fördjupad utredning.

– Genom detta arbetssätt kommer barn och unga att ges ett mer tillgängligt och jämlikt omhändertagande i regionen. Med en gemensam kontaktväg minskar risken att barn/unga bollas mellan olika vårdnivåer med en fördröjd väntan till vård, säger Mikaela Waltersson, regionstyrelsens ordförande.

Det kommer att vara en nära samverkan men bland annat elevhälsa, skola och socialförvaltning för att så tidigt som möjligt fånga upp barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Det handlar om barn och unga med lindrig till svår psykisk ohälsa/sjukdom.